Level 71 Level 73
Level 72

1066 - 1080


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mock
alay etmek, alaya almak
wizard
sihirbaz, büyücü
mobilize
seferber etmek
presumably
galiba, herhalde, büyük olasılıkla, öyle varsaymamız gerekir ki
huge
kocaman, devasa
latitude
enlem derecesi
rustic
köy ve kır hayatına ilişkin
interpret
yorum yapmak, sözlü tercümanlık yapmak
suspend
asmak, askıya almak
unsolicited
istenilmemiş, talep edilmemiş
jury
jüri
hostile
düşmance, hasmane
arduous
zahmetli, çok gayret isteyen
refugee
mülteci, sığınmacı
identify
kimliğini belirlemek