Level 75 Level 77
Level 76

1126 - 1140


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
facsimile
tıpkıbasım
delude
hayallere sürüklemek, aldatmak
docile
uysal
praise
övgü
lizard
sürüngen hayvanlara verilen genel ad
survive
hayatta kalmak, ölmemek, hayatını idame ettirmek
legacy
miras olarak kalan şeyler, geçmişten kalan
raid
baskın, akın, baskın yapmak veya baskın yaparak yağmalamak
longstanding
uzun zamandır var olan
vomit
kusmak
conciliate
gönlünü almak, yatıştırmak
identity
kimlik
mandate
yetki, vesayet (şu bizim ünlü "manda" idaresi)
hotchpotch
her telden ve her türden karmakarışık ve yamalı bohça gibi
regression
geriye gitme, gerileme