Level 76 Level 78
Level 77

1141 - 1155


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
overland
karadan
nomad
göçebe
debate
tartışma (genellikle bilimsel nitelikte)
identification
kimliğini saptama
amend
değiştirme (düzeltme ve ekleme nüansları ile)
rational
akla mantığa uygun
raging
kudurmuşçasına şiddetli
far-reaching
gelecekte önemli etki ve sonuçları olacak
crop(s)
ürün(ler), mahsül
mutinous
isyan halinde
irrigate
sulamak
skill
beceri
arboreal
ağaçlara ilişkin
suburb
banliyö
folly
hata, akılsızlık, aptallık (toplum hayatı veya ahlak açısından akılsızca yapılan bir hatalı davranış)