Level 78 Level 80
Level 79

1171 - 1185


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
illustrate
örneklerle açıklamak, resimlemek
livestock
ekonomik değer olarak yetiştirilen canlı hayvanlar
hosiery
çorapçılık işi, çorap eşyası
seed
tohum
censor
sansürlemek, sansür memuru
fulsome
mide bulandırıcı, iğrenç
deplorable
acınacak, esef duyulacak, nahoş, teessüfe ve kınamaya layık
relief
kurtarma, rahatlama, sıkıntının giderilmesi
macabre
ürpertici, tuhaf ve cinli ecinnili (biraz da inandırıcılıktan uzak, cansıkıcı ve komik)
blush
mahçubiyetle kızarmak
unpredictable
önceden tahmin edilemez, ne yapacağı veya olacağı önceden bilinemez
vindictive
öc alıcı
quay
rıhtım, iskele
sanitary
hijyenik, sıhhî
vendetta
kan davası, kan gütme