Level 79 Level 81
Level 80

1186 - 1200


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
brood
kara kara, arpacı kumrusu gibi düşünmek
miscarriage
çocuk düşürme
exasperate
sabrını taşırmak
affirm
onaylamak
quadruple
dört katı
hamlet
küçük köy
promote
terfi ettirmek, arttırmak, geliştirmek, tanıtımını/reklamını yapmak
conception
kavramlaştırma, gebe kalma
precocious
vaktinden önce gelişmiş, çabuk gelişmiş
elucidate
aydınlığa/açıklığa kavuşturmak
wholesalers
toptancı
lofty
yüksek, azametli
lampoon
hicvederek alaya almak, hicivle gülünç duruma düşürmek
syllabus
müfredat programı
attribute
atfetmek, nedenini ona bağlamak, özellik, nitelik, sıfat