Level 80 Level 82
Level 81

1201 - 1215


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incline
eğiliminde olmak
analogous
benzer
apathetic
ilgisiz, kayıtsız
dormitory
yatakhane
quota
kota, hisse, pay
attain
(amacına) ulaşmak, erişmek
obscurity
toplum tarafından tanınmazlık, adı sanı bilinmezlik, şöhret sahibi olmamazlık
literary
edebi
vacate
boşaltmak, tahliye etmek
matrimony
evlenme
mute
sessiz, dilsiz
enable
muktedir kılmak
ancestry
soy, ailede kendinden öncekiler
substance
madde, öz, cevher
caste
kast (kast sistemi olan toplumlarda)