Level 84 Level 86
Level 85

1261 - 1275


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diversion
aklını başka şeylere yönlendirmek için meşgul olunacak birşey veya eğlence
abject
sefil, düşkün
sophisticated weapons
gelişmiş silahlar
salient
göze çarpan, bellibaşlı
beast
hayvan, canavar, kaba ve iğrenç adam
burlesque
komik şekilde taklit etme veya abartarak alaya alma
fisherman
balıkçı
seek political asylum
siyasi sığınma istemek
rashness
acele ve tebbirsizce davranma
anguish
tedirginlik, acı çekme ve keder
kneel
diz çökmek
reconcliation
barışma
feasible
olabilir, yapılabilir, mümkün
evidence
kanıtlar
unexpected
beklenmedik, umulmadık