Level 87 Level 89
Level 88

1306 - 1320


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intoxicate
sarhoş etmek
fatigue
aşırı yorgunluk, bitkinlik
assign
tayin veya tahsis etmek, veya ödev/görev olarak vermek
high-pitched
tiz perdeden
impression
alınan izlenim, bırakılan etki veya iz
atrocity, atrocities
kan dökme, kıyım, büyük mezalim
lucifer
Şeytan, Büyük Şeytan
prescribe
tavsiye etmek, reçetelemek
occasional
arada bir olan, düzensiz aralıklarla ve seyrek
deadline
son vade tarihi, izin verilen son tarih veya saat
reunion
yeniden biraraya gelme
instruct
eğitmek, talimat vermek
fraud
hile, sahtekarlık
buoy
şamandıra
nymph
orman/su/vb perisi, erişkin ve cinsel çekiciliği (ve arzusu) olan kadın