Level 88 Level 90
Level 89

1321 - 1335


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blight
bitki hastalığı, bitkilerin mahfı
gem
değerli taş, mücevher
vow
yemin, söz verme, yemin etmek, tövbe etmek
remainder
geri kalanların hepsi / tamamı
flavour
çeşni, lezzet
overtime
mesai dışı veya üstü çalışma
servitude
kölelik, hizmetkârlık
death duty
veraset ve intikal vergisi
wrath
büyük öfke, gazap
yearling
1 yaşına gelmiş hayvan
obtain
sağlamak, elde etmek
bleach
ağartmak, beyazlatmak, rengini yok etmek
pioneer
öncülük etmek, ilk olarak yolu açmak, öncü, ilk araştıran
prophecy
kehanet
shrewd
kurnaz, açık göz (olumsuz nüans da taşıyabilir)