Level 8 Level 10
Level 9

121 - 135


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hazard
tehlike, risk
diminish
giderek azalmak veya azaltmak
pale
solgun, soluk
abstract
soyut, özet
fierce
şiddetli, azgın, saldırgan
affinity
yakınlık, benzerlik
quench
gidermek, doyum sağlamak
No offence.
Lütfen alınmayınız, sizi gücendirmek istemedim.
liabilities
bilançoda negatifler
parsimony
cimrilik derecesinde tutumluluk
bequeath
miras olarak bırakmak
ostensible
görünürdeki, zahiri
account for
hesabını vermek, nedenini anlatmak veya açıklayabilmek
fanciful
fantazi, abartılmış
literally
tam anlamıyla, katışıksız