Level 89 Level 91
Level 90

1336 - 1350


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mystify
esrarengiz davranışlarla kafasını karıştırmak
zealotry
aşırı partizanlık
loyalty
sadakat, bağlılık
exchequer
devlet hazinesi
gentle
nazik, müşfik davranışlı, duyarlı ve acıtmadan
juxtapose
yanyana koymak (genelde karşılaştırmak veya bir kompozisyon yaratmak amacıyla)
involvement
dahil olma, karışmış/bulaşmış olma, işin içinde olma
altruism
sencillik, yardımseverlik
vile
adi, alçak, iğrenç ve aşağılık
stampede
panik halinde birbirini ezerek koşuşmak
booby trap
bubi tuzağı
justify
haklı çıkarmak, haklılığını göstermek, cevaz vermek
explorer
kaşif, seyyah
overdraw
bankadaki hesabında eksi bakiyeye düşmek
macadam
şose