Level 90 Level 92
Level 91

1351 - 1365


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
partisan
tarafgir, partizan
apprehension
korku, endişe, anlama, kavrama, yakalama, tutuklama
thorough
tam, eksiksiz, titiz
diffuse
yaygın, dağınık
missionary
misyoner
resign
istifa etmek, ayrılmak
underestimate
az/düşük olarak tahmin etmek, hafife almak (ve yanılmak nüansı ile)
squalor
fakirlikten kaynaklanan sefalet ve pislik
slight
pek az, hafif, önemsiz
tavern
meyhane
treatment
muamele, davranış, tedavi
captor
esir alan
thorn
diken
uncover
meydana çıkarmak, gerçeğini keşfetmek
hostage
rehine