Level 91 Level 93
Level 92

1366 - 1380


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
frantic
telaş ve heyecan dolu, çılgın gibi bir telaş içinde
antagonism
düşmanlık
deceitful
hilebaz, hilekar
enchantress
cazibesiyle büyüleyerek kendine bağlayan kadın
funeral
cenaze töreni
gospel
incil
lacquer
lake
naval architecture
gemi mühendisliği
leak
sızıntı yapmak, sızıntı
deliver
teslim etmek, tevzi etmek, dağıtmak, kurtarmak, doğum yapmak
glossary
lügatçe, sözcük dizgesi
equation
eşitlik, denklem
quick-sand
"insan yutan" kumluk
heat-stroke
sıcaklık (güneş) çarpması
superficial
yüzeysel, üstünkörü