Level 93 Level 95
Level 94

1396 - 1410


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
defer
sonraya bırakmak
demand
talep
vintage
eski günlerden, geçmiş zamandan, yıllanmış şarap değerinde
boisterous
gürültülü patırtılı ve taşkınca neş'eli
whirl
olduğu yerde dönmek, pek hızlı hareket
layer
tabaka
slippery
kaygan, kaypak
deploy
yaymak, konuşlandırmak
exalt
yükseltmek/yüceltmek, göklere çıkarmak
casual
teklifsiz, öylesine, resmi olmayan
assassin
süikastçı
display
sergi, sergileme, gösterim, sergilemek, gösterime sunmak, gösteriyor olmak
design
yapı ve düzen planını oluşturmak, planını çizmek
swallow
yutma, kırlangıç kuşu
harden
katılaşmak, sertleşmek / katılaştırmak, sertleştirmek