Level 95 Level 97
Level 96

1426 - 1440


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
harmful
zararlı, zarar veren
auxiliary
yardımcı, destek, ikinci dereceden
heaven
cennet, gök, sema
bullet
mermi
nuptial
evlenme ve düğüne ilişkin, zifafa ilişkin
foreshadow
belirtisi, öngöstergesi olmak
fire-escape
yangın merdiveni
durable
dayanıklı
wealthy
zengin
venereal
zührevî
loosen
gevşetmek
interrupt
kesintiye uğratmak
tabulate
çizelge halinde düzenlemek
preview
ön-gösterim
youngster
genç delikanlı