Level 96 Level 98
Level 97

1441 - 1455


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
idiotic
aptalca, budalaca
reconstruct
yeniden inşa etmek veya kurmak
fait accompli
emrivaki
backfire
geri tepmek
ascend
yukarıya çıkmak
validity
geçerlik
undeniable
inkar edilemez
conventional
geleneksel, alışılmış
marsh, marshland
bataklık
anticipate
öngörü ile beklemek (ve ona göre davranmak)
obstruct
tıkamak, engel olmak
hinder
engel olmak, yapmasını/olmasını önlemek
acknowledge
varlığını onaylamak, kabul veya itiraf etmek (olumsuz nüans değil)
oven
fırın
magnet
mıknatıs