Level 98 Level 100
Level 99

1471 - 1485


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
memorize
ezberlemek
overcharge
aşırı fiatla satmak, fazla hesap almak
recover
iyileşmek, eski haline dönmek, yeniden elde etmek
fortnight
onbeş gün, iki hafta (göreli bir zaman ölçüsü)
negotiate
görüşmelerde bulunmak, pazarlık etmek
ointment
melhem
err
yanlışa düşmek, hataya düşmek
furnish
sağlamak, donatmak, döşemek
caliph
halife
allegation
suçlayıcı iddia
immaculate
lekesiz, tertemiz
rigid
kaskatı, esnemez, bükülmez
gadget
(genellikle küçükçe ve becerikli) cihaz veya alet
improper
yersiz, uygunsuz, açık saçık
cast iron
dökme demir