Level 13 Level 15

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ancient (adjective)
eski,eskiden kalma
attraction
çekicilik, sempati
border
sınır
capital city
başkent
coast
kıyı
continent
kıta
create
yaratmak
End
Bitirmek
gentle
nazik, müşfik davranışlı, duyarlı ve acıtmadan
group
grup
high
yüksek
hiker
uzun yürüyüş yapan kimse
jungle
"balta girmemiş" orman, "yağmur" ormanı, "tropik" orman
mountain range
dağ silsilesi
mysterious
gizemli
official language
resmi dil
paradise
cennet
part
bölüm, parça
population
nüfus
rainforest
yağmur ormanı
shape
şekil
East
doğu
West
batı
North
kuzey
south
güney