Level 14 Level 16

31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
according to
-e göre
aim
amaç
camper
kampçi, karavan
excitement
heyecan
experience
deneyim
extreme
aşırı
first aid
ilk yardım
leader
lider
make a fire
ateş yapmak
offer (verb)
sunmak,teklif etmek,arz etmek
outdoors
dişarıda, açik havada
professional
profesyonel
secret
sır
shelter
korunak, barınak
simple
basit
staff (noun)
personel,kadro
suitable (adjective)
uygun,elverişli
survive
hayatta kalmak, ölmemek, hayatını idame ettirmek
thrill
zevk ve heyecan, zevk ve heyecan vermek
underwater
su altı
unforgettable
unutulmaz
useful
kulanışlı
well-trained
idmanlı, iyi eğitim almış biri
action sport
ekstrem spor
bungee jumping
insanların yüksek bir yerden aşağıya doğru atladıkları ve esnek bir halatla yukarı çekildikleri bir etkinlik
diving
dalış
hang-gliding
yelkenkanat sporu
rock climbing
kaya tırmanışı
surfing
sörf
waterskiing
su kayağı yapma
white-water rafting
rafting araçlarının son derece zorlu su kesimlerinden ve hızlı akışlardan geçtiği ekstrem spor türü