Level 35 Level 37
Level 36

Extra


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
first aid
ilk yardım
emergency
acil durum
appointment
randevu,atama
medicine
ilaç
20 % discount
%20 indirim
change
para üstü
receipt
fiş
temperature, fever
ateş
sick
hasta
sore throat
boğaz ağrısı
elevator
asansör
out of order
servis dişi, çalışmıyor
leaflet
bröşür
travel agent
sehayat acentası
suitable (adjective)
uygun,elverişli
convenient
münasip, uygun, pratik
downtown
merkez
portable
portatif
furniture
mobilya
I'm a little down
moralim bozuk
depressed
depresif
means of transport
ulaşım araci
crowded
kalabalık
willing to
razı olmak
recognize
tanımak
at first
en başta
attend
katılmak
I'm afraid
korkarım, maalesef
cancel
iptal etmek
shout
bağırmak
embarrass
utandırmak
explain
anlatmak, açıklamak
experienced
deneyimli
survive in the wild
vahşi doğada sağ kalmak
annoy
kızdırmak, canını sıkmak, rahatsız etmek
admit
kabul etmek
appear
gözükmek,(gazete vb.) çıkmak
price
fiyat
include
kapsamak
arrange
ayarlamak
experience
deneyim
pick up
almak (bir yere gelip/gidip birini)
hang up the phone
telefonda konuşmaya sonlandırmak
common
ortak, yaygın
trendy clothes
modaya uyan kıyafetler
seat belt
emniyet kemeri
life jacket
can yeleği
put on
giyinmek
tourist attraction
ziyaretçi çeken her şey
get up
kalkmak
excitment
heyecan
official language
resmi dil
get seasick
deniz tutmak
gentle
nazik, müşfik davranışlı, duyarlı ve acıtmadan
shy
utangaç
outgoing
sosyal
aim, target
amaç
fault
hata
crime
suç
polite
nazik
rude
kaba
honest
dürüst
tell the truth
doğruyu söylemek