Level 14 Level 16
Level 15

Health


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ngo5 jau5 beng6
I am sick
Ngo5 m4 syu1 fuk6
I am not comfortable
Nei5 gok3 dak1 dim2 aa3?
How are you feeling?
Ngo5 jau5 soeng1 fung1
I have a cold
Ngo5 neoi5 pang4 jau5 tau4 tung3
My girlfriend has a headache
Nei5 bin1 dou6 m4 syu1 fuk6 aa3?
Where are you not feeling well?
hau4 lung4 tung4
sore throat
Kat1 sau3
cough
daa2 hat1 ci4
sneeze
Tau4 wan4
dizzy
tou4 o1
diarrhea
jau4 soeng1 fung1
cold
faat3 siu1
fever
lau4 gam2
flu
ngaam4
cancer
lau4 bei6 tai1
runny nose
bei6 sak1
stuffy nose
soeng1 hau2
cut
jyu2 soeng1
bruise
cau1 gan1
cramp
saai3 soeng1
sunburn
saai3 hak1
suntan
au2
vometing
zok3 au2
nauseous
ji5 ming4
ringing in ears
hau4 lung4 faat3 jim4
throat infection
wan4 syun4 long6
seasickness
gwat1 zit3
broken bone
zeoi3
inebriated
beng6 duk6
virus
haan4
itch/itchy
sau6 soeng3
injured
beng6
sickness
jim4
infection
tung3
pain
caat3
to scratch
cit3 can1
to cut
zing3 zong6
symptoms
maan5 jin4
spread
dim3
touch
fu1 kap1
breathing
hei3
breath
wai6 sang1
hyegene
caang1 daan1
diet
jyu6 fong4
prevent
ji1 saang1
doctor
wu6 si6
Nurse
ngaa4 ji1
dentist
ting4 ji1 saang1
family doctor
faan1 jik6
interpreter
zyun1 fo1 ji1 saang1
specialty doctor
sau3 ji1
vet
ji1 jyun2
hospital
can2 so2
clinic
gau3 wu6 ce1/sap6 si6 ce1
Ambulence
gap1 zing3 sat1
emergency room
joek3
medicine
aa3 si6 pat1 ling3
asprin
waai4 gaa1 ming6 jyun2
vitamine pills
joek6 seoi2
liquid medicine
zung1 ji1
Chinese Medicine
sai1 ji1
Western Medicine
sing4 jan4
adult
zai2 zi2/siu2 pang4 jau5
children
bou2 zung6
take care