Level 12 Level 14
Level 13

Adjektiv, grundform och attribut


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Guodde l tjuorbbe
Bäraren är klumpig
Tjuorbes guodde
Klumpig bärare
Málestiddje l tjiehppe
Kocken är duktig
Tjiehpes málestiddje
Duktig kock
Tjåhkkå l allak
Fjälltoppen är hög
Alla tjåhkkå
Hög fjälltopp
Ståvllå l vuollegasj
Stolen är låg
Vuollegis ståvllå
Låg stol
Tjuoktá l guoros
Hundmatskålen är tom
Guoros tjuoktá
Tom hundmatskål
Iepper la dievas
Hinken är full
Dievva iepper
Full hink
Pänna l nievrre
Pennan är dålig
Nievres pänna
Dålig penna
Bádne l garras
Tanden är hård
Garra bádne
Hård tand
Oajvvevuolle l dimes
Kudden är mjuk
Dibma oajvvevuolle
Mjuk kudde
Bijlla l oabme
Bilen är gammal
Oabme bijlla
Gammal bil
Jahke l ådå
Året är nytt
Ådå jahke
Nytt år
Trållå l vasste
Trollet är fult
Vasstes trållå
Fult troll
Suormas la tjábbe
Ringen är vacker