Level 2
Level 1

Umzimba womuntu/The human body (Note that each nou


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ingalo/izingalo
arm/s
uzipho/izinzipho
nail/s
isifuba/izifuba
chest
isihluzu/izihluzu
calf/calves
isiphongo/iziphongo
forehead/s
isithende/izithende
heel/s
ukhalo/izinkalo
waist/s
umlenze/imilenze
leg/s
ikhanda/amakhanda
head/s
umqala/imiqala
neck/s
isihlakala/izihlakala
wrist/s
isandla/izandla
hand/s
umunwe/iminwe
finger/s
idolo/amadolo
knees
umbala/imibala
shin/s
iqakala/amaqakala
ankle/s
unyawo/izinyawo
foot/feet
uzwani/izinzwani
toe/s
indlebe/izindlebe
ear/s
isihlathi/izihlathi
cheek/s
umhlathi/imihlathi
jaw/s
umhlane/imihlane
back/s
ihlombe/amahlombe
shoulder/s
ishiya/amashiya
eyebrows
udebe/izindebe
lip/s
isilevu/izilevu
chin/s
umphimbo/imiphimbo
throat/s
ikhala/amakhala
nose
iso/amehlo
eye/s
isisu/izisu
stomach/s
indololwane/izindololwane
elbow/s
isithupha/izithupha
thumb/s
ithanga/amathanga
thigh/s
ikhwapa/amakhwapa
armpit/s
umthambo/imithambo
vein/s
ithambo/amathambo
bone/s
umgogodla/imigogodla
backbone/s
uqukulu/oqukulu
big toe/s
isinye/izinye
bladder/s
igazi
blood
amathumbu
bowels
ubuchopho
brain
ibele/amabele
breast/s
isinqe/izinqe
buttock/s
isifaca/izifaca
dimple/s
ukhophe/izinkhophe
eyelash/es
ijwabu leso
eyelid
ubuso/imibuso
face/s
isibhakela/izibhakela
fist/s
inkomba/izinkomba
forefinger/s
inqulu/izinqulu
hip/s
intshebe/izintshebe
beard
isitho/izitho
limb/limbs
inkaba/izinkaba
navel/s
iphaphu/amaphaphu
lung.s
izintso
kidneys
isibeletho/izibeletho
womb
umdidi/imididi
anus
umthondo/imithondo
penis
ucikicane/ocikicane
pinki
umunwe ophakathi
middle finger
umnsinsila
but crack
izinza
pubic hair
isibindi
liver
umsipha/imisipha
muscle/s
impama/izimpama
palm/s
ugebhezi wekanda/izingebhezi wekanda
skull
umhlandla/imihlandla
spine/s
inhlafuno/izinhlafuno
temple
uzipho lozwane
toenail
isizalo/izizalo
womb/s
umbimbi/imibimbi
wrinkle/s