Level 11 Level 13
Level 12

class conjugation :garden (practice noun class pai


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
izingadi
ingadi
izivande
isivande
izimbali
imbali
imithi
umuthi
amakhasi
ikhasi
izingcingo
ucingo
izihlahlana
isihlahlana
izitshalo
isitshalo
izithombo
isithombo
izimbewu
imbewu
izithonjana
isithonjana
amagatsha
igatsha
amagatshana
igatshana
izimfologo
imfologo
izinthango
uthango
amahhala
ihhala
izipedi
isipedi
izifafazi
isifafazi
izitebhisi
isitebhisi
amabhala
ibhala
izimbokojwana
imbokojwana
imigodi
umgodi
izinqwaba
inqwaba
izimbazo
imbazo