Level 4
Level 5

20. lekce


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
うつす
opsat, promítat, vyfotografovat
うる
prodávat
えんじょする
podporovat
おうせつしつ
obývací pokoj, salón, přijímací pokoj
かいさいする
uspořádat, pořádat
がいしゅつする
vyrazit (si), jít ven
かいとう
odpověď, reakce
がくちょう
rektor
かたこり
ztuhlý krk, ztuhláramena
がっか
katedra, sekce
かんそう
dojem, dojmy
きぞうする
darovat
きそく
pravidlo, předpis
きたくする
jít domů, vrátit se (domů)
きねんしきてん
slavnostní ceremoniál
きねんする
připomenout si, oslavit (výročí atd.)
きょうりょく
spolupráce
きょうわこく
republika
くばる
rozdělovat, roznášet, rozdat
けん
případ, záležitost
こうじょうちょう
ředitel továrny
こうつうのべん
dopravní spojení
こえをかける
oslovit, pozdravit
こころばかりのもの
malá pozornost, drobnost (o dárcích)
このたび
nyní
このまま
tak, jak to je; ve stávajícím stavu
こんかい
tentokrát
こんご
napříště, i nadále
さいど
podruhé, opět
さきほど
nedávno, tehdy
さっそく
ihned, rychle, tak brzy, okamžitě
さんこう
užitečná (nápomocná) informace; zdroj/odkaz
しえん
pomoc, podpora
しかい
moderátor
しきてん
ceremoniál, slavnostní obřad
してき
poznámka, poukázání (na něco)
しゃない
ve firmě; vnitrofiremní (interní)
じゃまする
překážet, vyrušovat
~しゅうねん
X-té výročí
しゅうりょうする
ukončit, skončit
じょうたい
stav, situace
しょせき
knihy
しょぞうする
disponovat (čím), vlastnit
そうきんする
poukázat peníze
そうりつする
založit
そうりょう
poštovné
そろう
být srovnaný/kompletní, být pohromadě (celek)
たいし
velvyslanec
だいひょうする
reprezentovat, zastupovat
たた
mnoho
ちゅうにほんXYたいしかん
Velvyslanectví XY v Japonsku
ちゅうりゃく
(z)krácenovprostřední části
つつむ
zabalit
てがはなせない
být zaneprázdněný a nemoci přerušit práci
できるだけ
jak jen to bude možné, co nej…
てんのうへいか
Jeho Veličenstvo císař
とくに
obzvláště, zejména
とりこむ
mít napilno
ばしょ
místo, prostor
ひとこと
pár slov, krátký komentář
ふだん
obvykle
ふび
neúplnost, nekompletnost
まんぞくする
být spokojený
もどす
vrátit
やはり
přeci; jak se dalo očekávat
やぶん
pozdě večer, vnoci
ゆずる
darovat, přenechat; uvolnit (sedadlo atp.)
よう
věc, záležitost(vřešení)
ようけん
věc, záležitost(vřešení)
ようこそ
Vítejte!
よてい
plán, úmysl
よゆう
rezerva, prostor navíc
らいじょう
příchod na/dostavení se na (nějakou akci)
らいひん
vzácný host
わざわざ(~する)
laskavě… (pro mě něco udělat); vážit…(cestuaj.)