Level 106 Level 108
Level 107

3701 - 3750


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en tillgång
an access, an approach
passande
suited, fitting (e.g. get a job that suited you)
känslig
sensitive
adaptern
the adapter
en period
a period
häftig
cool (h) (slang)
om det stämmer
if that is true [sant]
en främmande
a visitor [en besökare, en gäst]
en serie
a series
psykisk
psychic, mental
el.
eller (förkortning)
en bekräftelse
a confirmation
slumpmässigt
randomly [slumpvis, godtycklig]
ett förhör
a questioning, an interrogation, a hearing
en förpackning
a packaging, a wrapping
att komma strax
to be right there, to come soon
det är tungt
it's hard (not easy) (d.ä.t)
där nere
down there
ett allrum
a family room
en lekhörna
a playroom, a play area
där inne
in there, inside
psykiskt sjuk
mentally ill [mentalsjuk]
en nätadapter
an AC adapter
ett stryptag
a stranglehold [ett strypgrepp]
på längre sikt
in the long term [i längden]
nära inpå varandra
close to each other (n.i.v)
att hjälpas åt
to help each other
påhoppad
attacked, jumped on (physical and verbal) (p) (adj.)
stående
standing (adj.)
bakifrån
from behind
framifrån
from the front
en fastighet
a real estate, a house property
hon prövar
she tries (p) [provar]
en misstanke
a suspicion
en förkläde
an apron
han knackar
he knocks
en remsa
a strip
vi spelar
we play [leker]
skrämmande
scary, frightening
en roll
a role
att pumpa
to pump
en eller flera
one or more
Ju mer du studerar desto mer lär du dig
The more you study the more you learn
att törna emot
to bump into (a.t.e)
ingen fara
it's ok / no problem (no danger)
lika bra som
as good as / as well as (l.b.s)
ett väggur
a wall clock
att trappa upp
to escalate (a.t.u)
en jeep
a jeep
en balsam
a conditioner