Level 107 Level 109
Level 108

3751 - 3800


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mannen tog emot pengar
the man received money [fick]
att veckohandla
to do weekly grocery shopping
att hjälpa till
to help (a.h.t)
ett mönster
a pattern
förrförra
before last (e.g. the week before last)
tyvärr kan jag inte hjälpa dig.
unfortunately, I cannot help you
Spanien
Spain
Italien
Italy
jag uppskattar det
I estimate it
därför att
because (d.a)
på sistone
recently, lately (p.s)
krasslig
under the weather, unwell
att ställa till med
to throw, to get up to (e.g. to throw a party) (a.s.t.m)
David gick ut på en promenad
David went out for a walk
Karin har haft mycket att göra på sistone
Karin has had a lot to do {lately} (p.s)
jag känner mig lite krasslig
I’m feeling a bit {under the weather}
Lisa ska ställa till med ett kalas
Lisa {is going to throw} a party
jag är sen, eftersom bussen inte kom
I’m late because {the bus didn’t come} [då]
jag är inte klar ännu
I’m not ready yet (klar)
våran
our [c] (informal)
vårat
our [n] (informal)
en blombukett
a floral bouquet
Han är alltid sen till lektionen
He is always late for class
just nu
just now, at the moment, right now (j.n)
för tillfället
at the moment, currently, for the moment (f.t)
muskeln
the muscle
att ha i åtanke
to bear in mind, to take into consider action [att ta hänsyn till detta]
här borta
over here
sådan här
this kind of, such this (s.h)
uttröttad
tired, fatigued (u, utmattad)
jag orkar inte
I can't be bothered
kortare tid
short time [mindre tid]
fryst, djupfryst
frozen (mat)
att komma förbi
to stop by, to come by, to get past [stanna, titta]
ett gym
a gym
en anläggning
a facility
ett medlemskap
a membership
jag slår vad om att
I bet (e.g. I bet he has never seen a gym from the inside)
Jag slår vad om att han aldrig har sett ett gym från insidan
{I bet} he has never seen a gym from the inside
en broschyr
a brochure
att lansera en ny produkt
to launch a new product
att vara i goda händer
to be in good hands
De delar ut broschyrer vid dörren
They hand out brochures at the door
att räkna med..
to count on..
Jag räknar med att du levererar projektet i tid
{I count on} you to deliver this project on time
Det är flera faktorer som måste tas i åtanke när man lanserar en ny produkt
There are several factors that have to be {taken into consideration} when launching a new product
syn
eyesight [synförmåga]
han skiftar
he switches, he shifts
rekordmånga
loads of, a record number
vi erkände
we admited, we acknowledged (något negativt)