Level 110 Level 112
Level 111

3901 - 3950


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
varannan
every second [c]
servrar
servers
ett strömavbrott
a power cut, a power failure [ett elavbrott]
otroligt
incredible, unbelievable, remarkable (o)
ordentligt
properly, well (o)
ni uppfann
you (pl) invented
vi uppfinner
we invent
krut
gunpowder
en domare
a judge
delaktighet
participation
en tveksamhet
a doubt, a hesitation (t) [ett tvivel, en tvekan]
det bevisar
it proves
efteråt
afterwards, afterward [därefter]
otäck
horrible, nasty, ugly, scary [hemsk, ruskig, läskig, skrämmande]
det innehåller
it contains
Min katt gillar att ta en tupplur på eftermiddagen.
My cat likes {to take a nap} in the afternoon
Jag ringer tillbaka till dig i eftermiddag
I'll call you back {this afternoon}
Chefen skyller på arbetaren
The boss is blaming the worker
en arbetare
a worker (ar)
utmärkt
excellent
En kopp kaffe, tack.
A cup of coffee, please.
Det är samma procedur som alla år
It is the same procedure {as every year}
du markerar
you highlight, you mark [märker]
en pension, pensioner
a pension, pensions
vi gick vilse
we got lost
bläcket
the ink
det berodde på
it depended on
ända fram till
right to, until the (position) (ä.f.t)
tung
heavy
ett felmeddelande
an error-message
en fjärrkontroll
a remote-control
bagage
luggage
Jag valde henne eftersom hon hade mest erfarenhet för jobbet
I chose her because she had {the most} experience for the job [då]
Din portfölj ser riktigt tung ut
Your briefcase {looks really heavy}
eller hur?
Right? / isn't it?
Du känner honom, eller hur?
You know him, right?
att skära i bitar
to cut into pieces (with a knife)
De kommer få sin nya soffa levererad ända fram till deras ytterdörr
They will have their new couch delivered {right to} their front door
De tror att vi inte vet om deras planer
They think {that we don't know} their plans
Tro inte att du är något!
Don't think you are something!
jag meddelar
I inform, I announce (j.m)
han har fel
he is wrong
Det ser jättegott ut
It looks delicious
Jag kommer att bo i Iran från och med nästa år
I will be living in Iran {from} next year
Jag vet att du inte vill att jag kommer till partyt
I know {you don't want me to come} to the party
Jag skulle vilja komma imorgon igen, om det går bra
I would like to come again tomorrow, {if possible}
om det går bra
if possible (o.d.g.b)
Vi borde gå på bio någon gång
We should go to the movies {sometime}
Hur känner du för mig?
How do you feel about me?