Level 118 Level 120
Level 119

4601 - 4700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hay
fumlig
clumsy [klumpig]
en växt
a plant [en krukväxt, en planta]
absurd
absurd
ringa
small, minor (r)
ett vittne
a witness (v)
de förnekar
they deny (e.g. ett brott)
Mer specifikt
More specifically (m.s)
han bråkar
he makes a fuss, he argues / he makes a lot of noise / he teases (someone) (h.b)
Nu verkar det som om..
Now it occurs to me that.. (Now it seems that..)
att komma i andra hand
not to have the biggest priority (using #2)
vi samverkar
we cooperate [samarbetar]
en förhandling
a negotiation
ett skyltfönster
a shop window
flytande
fluent
ovänner
enemies [fiender]
oerhört
extremely [ytterst, extremt]
en nunna
a nun
en stake
a boner [ett stånd]
jag föreställer mig
I imagine [jag tänker mig]
att föreställa sig
to imagine [tänka sig]
ett set
a set
rådgivning
consulting
han råder
he advises
du halkar
you slip (d.h)
en betalning
a payment, a pay
en utbetalning
a payment, a payout [en betalning]
en torka
a drought
ett klagomål
a complaint [en reklamation] (e.g. we have had complaints from upset neighbours)
de är tysta, därför att de inte är vakna
they are quiet, because they are not awake
Maldivierna
the Maldives
arresterad
arrested (a) [anhållen]
de bygger på
they are based on (d.b.p)
Vänd er till Kundcenter om ni har frågor angående detta meddelande
Contact your Customer Centre if you have any questions {regarding} this notification (a)
Vänd er till Kundcenter om ni har frågor angående detta meddelande
{Contact your} Customer Centre if you have any questions regarding this notification (v.e.t)
bekantskaper
friendships, acquaintances (b)
hon är kåt, därför går hon ut
she's horny, therefore she goes out
givmilda
generous (pl) [generösa]
att ge tillbaka
to give back [lämna tillbaka]
jag har inte fått den än
I have not got it yet
bestulen
robbed, got ripped off [rånad]
vänd er till
ask your, contact your
en hustru
a housewife [en hemmafru]
vi säger upp oss
we resign, we quit (v.s.u.o)
vi försörjde oss
we supported ourselves, we made a living
ett moment
a step, an element, a phase (e.g pronunciation exercises are an important element of language) [ett inslag, en komponent]
lukrativ
very profitable, lucrative [lönsam]
lojalitet
loyalty
vi nekar
we refuse (v.n) (e.g. an offer)
mognad
maturity, ripeness (m)
en enkät
a survey, a poll
förr
in the past (f)
ju förr dess bättre!
the sooner the better!
utbud
supply (ekonomi)
säkerhet
safety, security [trygghet]
en fas
a phase
personlig
personal, person-to-person
en konkurrens [konkur'angs]
a competition (ekonomi)
formell
formal
önskemål
wishes, requests, desires (ö) [önskan, önskningar]
entydig
straightforward, clear (e)
förbered!
prepare!
vi ber om information
we {ask for} information
jag ber henne
I ask her (request)
att vända sig till
to speak to, to turn to, to aim to, to address to (a.v.s.t)
jag vänder mig till
I turn to, I aim to, I address to (j.v.m.t)
trogna
faithful, loyal (pl) (t)
omvärld
environment (o) [omgivning]
blivande
future, to-be, intended (b)
att fånga
to catch (someone or something), to capture (a.f)
ett samspel
an interaction, a teamwork
en aktör
an actor, a player (e.g. sides of a conflict) [en part]
såväl
both, both the, as well as (s)
lämpligt
appropriate, suitable (l)
de tillgodoser
they satisfy, they meet (e.g. business with customers demands)
att tillgodose
to satisfy, to meet (e.g. business with customers demands)
hon kartlägger
she maps
att kartlägga
to map, to identify (a.k)
ett hinder
an obstacle, a barrier
spontant
spontaneously
det inspirerar
it inspires
oväntat
unexpectedly
tragisk
tragic
ni konverterar
you (pl) convert (religion)
de slogs hårt innan läraren steg in
they fought hard {before} the teacher stepped in
innan du kom, duschade jag
before you came, I had a shower
tänk dig..
imagine.. [föreställ dig]
att befinna sig
to be in, to be, to be located (a.b.s)
inte helt
not fully, not entirely (i.h)
skaffa dig
get yourself.. / grab.. (s.d)
vi fångar upp
we capture, we catch (v.f.u)
i helgen
this weekend
att tänka sig
to imagine [att föreställa sig]
att fördjupa sig inom
to deepen their knowledge, to specialize within (a.f.s.i) [fokusera]
förut skrev jag ett brev.
{before}, I wrote a letter.
jag lagade mat förut.
I cooked {before}.
vi spelade fotboll förr
we played football {in the past}
förr spelade vi fotboll
{we used to} play football / {in the past} we played football
vi dricker öl före matchen
we drink beer before the match
före matchen dricker vi öl
before the game, we drink beer