Level 120 Level 122
Level 121

4801 - 4900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en personlighet
a personality
att fascinera
to fascinate
att förvandla
to transform, to change, to convert [omvandla, förändra]
de provocerar
they provoke
att kalibrera
to calibrate
han vägrade
he refused [nekade]
ett hopp
a jump
annorlunda
different (a)
annorlunda
differently (a)
en morgonrock
a bathrobe [en badrock]
fester
celebrations, parties (f)
att distrahera
to distract
låtar
songs, tunes (l)
en skiva
a slice
du äcklar
you disgust
en andedräkt
a breath, a breathing [ett andetag]
beroendeframkallande
addictive
fettet
the fat
vi bränner
we burn (smt)
inblandade
involved (pl)
du värderar
you value, you assess [bedömer]
konsonanter
consonants
en utgift
an expense, a spending
jag stavar
I spell (e.g. to spell a word) [bokstaverar]
en årstid
a season (e.g höst)
jag undvek
I avoided
skidor
skis
skidåkning
skiing [skidsport]
kon
the cow
mottagning
reception, receiving (m) (e.g. cellular reception)
ett russin
a raisin
du respekterar
you respect
lagar
laws
russin
raisins
rader
rows, lines
han stack iväg
he ran away [sprang]
hon blir inblandad
she gets involved
han sticker iväg
he runs away [springer]
du är skyldig mig
you owe me
jag brände
I burned (stm)
låg ni med varann?
did you sleep with each other? (did you lay with each other?) [varandra]
en kittling
a tickling
de har bytt ut
they have replaced ; they have switched around [de har ersatt]
att vara med
to be involved (a.v.m)
det läkte
it healed
det läker
it heals (d.l)
hur stavas det?
how do you spell it? (how is it spelled?) [bokstaveras]
vi skyllde på dig
we blamed you, we blamed it on you [anklagade, klandrade, beskyllde]
var är du född?
where were you born? (adj.)
skyll inte på mig!
don't blame me! [klandra, beskyll]
jag bortsåg
I ignored [ignorerade]
var föddes du?
where were you born? (verb)
du säger ifrån
you speak up, you speak out
elen
the electricity
Det har jag visst inte sagt!
I certainly haven't said that!
du är visst välkommen
you are certainly welcome (singular)
lagret
the layer
stämningsfull
emotional, atmospheric (s)
hon födde
she gave birth to
färgglad
colorful
de bildar
they form, they establish, they found (d.b)
ett landskap
a landscape
en spanjorska
a Spanish woman
Hur stavar man det?
How do you spell it? [bokstaverar]
på vintern
in the winter (any winter) (e.g. They shut down the park during the winter)
visst
certainly, surely (v) [visserligen]
lägret
the camp
en leverantör
a provider
allting
everything [allt, alltihopa]
allihopa
everyone, everybody [alla]
lite
little (l)
tajt
tight (e.g. en ~ budget) (lånord)
kommunism
communism
en komiker
a comedian
håll i er!
hold on! / hang on! (pl)
komikern
the comedian
jag kommer ikapp
I will catch up (j.k.i) [ifatt]
i pungen
in the balls (in the scrotum)
gillar du min humor?
do you like my sense of humor?
är du nöjd?
are you happy? / are you satisfied?
en nedvarvning
a cooling down
maten svalnar
the food cools down
jag har dåligt humör
I have a bad temper
jag gör mig iordning
I'm getting ready, I make myself prepared
vi markerade
we marked, we highlighted [märkte]
ett tempo
a tempo, a pace [en takt]
frön
seeds
en hona
a female (h)
privilegierad
privileged
hane
male (h)
du spottar
you spit
vakna!
wake up!
en glaciär
a glacier
sekulärt
secular
sekulär
secular
vi associerar
we associate (lånord)
hon tjatar
she nags
hjärnan
the brain
att balansera
to balance [jämna ut]
en socionom
a social worker