Level 122 Level 124
Level 123

5001 - 5100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stigen
the path, the trail
klippan
the rock, the cliff
genial
genius, brilliant (g)
modig
brave
ett attentat
an attack, an assassination (att.) [en attack]
han njuter
he enjoys
ett set
a set (lånord)
en uppsättning
a set of, a set / a production (theatre)
hon snodde
she stole, she snatched [stal] (slang)
klackar
heels (del på skor)
Det är främst av detta skäl som..
It is {mainly} for this reason that..
för eget bruk
for private use (for own use)
Putin är varken galen eller genial
Putin is neither crazy nor genius [vare sig]
jag går till fots eller åker tåg.
I go by foot or train.
det svullnar upp
it swells up (d.s.u)
flickan i huset intill
the girl next door
vi bor alldeles intill vägen
we live right next to the road
jag är borta
I'm away, I'm gone
trådlöst internet
wireless Internet
eftersom jag är här kommer jag att äta något
since I'm here, I'll eat something [då]
detta är det enda sättet för oss
this is the only way for us [det här]
vi är inuti en val
we're inside a whale
vara inne på fel spår
barking up the wrong tree (be on the wrong track) [bana]
inne i bilen
in the car, inside the car
vi återförenade
we reunited
du sminkar dig
you put make-up on yourself
vi beställde
we ordered (e.g. at a bar)
jag beställer
I order (e.g. a product)
ni glömde
you (pl) forgot
en fluga
a fly (insekt)
en flagga
a flag
att ropa
to shout, to call out
hon fyllde
she filled
du fyller
you fill
judar
Jews
de bjuder
they invite
makt
power, authority (authoritarian power)
kraft
force, power (physical power)
han tvingar
he forces
en dusch
a shower, a bath
de skänkte
they donated [donerade]
att kränka
to offend, to violate, to insult (a.k)
gift
married
det verkade
it seemed
de jagar
they chase ; they hunt
du torkar
you dry (become dry or to make dry) / you wipe
jag deppar
I'm feeling depressed (verb)
en mark
a ground, (a) soil, a land
det rasar
it collapses, it falls down (r) [ramlar]
broar
bridges
ni har fyllt
you (pl) have filled
jag rakar mig
I shave (myself)
vi fick skulden
we got the blame
att få skulden
to get the blame
jag släckte
I turned off, I switched off (light) / I put out (fire)
kämpigt
tough (k) (informal)
du kränkte
you violated / you offended, you insulted (d.k)
jag kan inte komma förrän imorgon
I can't come {before} tomorrow
på flera håll
in several places (p.f.h)
på sommaren
during the summer, in the summer (any summer), every summer (p.s)
i vår
this spring
i sommar
this summer
i vinter
this winter
du säger upp
you cancel, you discontinue (d.s.u)
de har uteslutit
they've excluded ; they've expelled (u) [utvisat]
ett flöde
a flow, a stream [en ström]
jag har ställt
I've set, I've put (sth upright/vertically)
han satte
he put, he placed (horizontally) / he set (s) (past)
vi har satt
we've put (horizontally), we've set (s)
jag har löst
I've solved
hädanefter
from now on, in the future [från och med nu]
ett gärde
a field (g)
ett band
a tape (a videotape)
självsäker
confident
ärenden
matters, issues (ä)
ett pip
a beep
en disk
a desk, a counter (in office or shop)
en taxa
a tariff, a rate
himla
terribly, awful / really, very (h) (as an intensifier)
i stort sett
generally speaking, sort of (i.s.s)
Man kan inte bara förvänta sig att folk ska känna till ens preferenser.
One can't just expect people to know {one's preferences}.
hädanefter ska det bli en annan ordning!
{from now on} things are going to be a little different around here! [från och med nu]
det är sorgligt
it's sad (d.ä.s) [synd]
en väg med trafik i båda riktningarna
a road with traffic {in both directions}
dagen före
the day before
det var mitt nöje
it was my pleasure
fisar
farts [pruttar]
jag känner lukten
I smell (something)
en åtgärd
a move, a step, an action (to solve a problem) (e.g. This is one action to resolve the problem which we should all be able to support)
att omfatta
to include, contain; to cover (a.o) (e.g. the facility will contain three factories)
att bestå
to consist, to last (a.b) (e.g. it will remain sunny over the weekend)
en pelare
a pillar
en handling
an action, an act (h) (e.g a criminal act)
rått
rough, brutal (r)
störningar
disorders, interference
en straffspark
a penalty kick (sport)
vi diskar
we do the dishes
de förbjuder
they forbid, they ban
att förbjuda
to forbid, to ban
efterskott
afterwards, retroactively (e)