Level 123 Level 125
Level 124

5101 - 5200


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en fis
a fart (silent)
överraskande
surprising, unexpectedly [förvånande]
ett hål
a hole
en sula
a sole
like this, like that (s)
en påminnelse
a reminder
tänt
lit, on (e.g. the light is on)
tänd
lit, on (e.g. the light is on)
uppenbarligen
obviously (u)
uttrycket
the expression, the term, the phrase (u)
du förstörde
you destroyed ; you ruined
exemplet
the example
läste
read (past)
vi smeker
we stroke ; we pat (i romantisk mening)
jag underlättar
I make it easier ; I ease ; I facilitate (u)
en bira
a beer (slang)
värm!
warm!
ett stånd
a boner, an erection [en stake] (slang)
ett bloss
a puff, a drag (smoking)
det är omöjligt att leva så
it is impossible to live {like that}
Kan jag gå ut så här?
Can I go out {like this}?
jag häftar
I staple, I clip, I fasten together
att tröttna på
to get tired of
gnäll inte!
not whining! / don't whine!
att få tillgång till
to access to, to gain access to (a.f.t.t)
det är omöjligt att leva på det sättet
it is impossible to live {like that} (it is impossible to live that way)
En hel del arbete måste göras
{A lot of} work needs to be done (e.h.d)
håll dig borta!
stay away, stay out!
vi har fått klagomål från upprörda grannar
we have received {complaints} from upset neighbors
det var häftigt
it was awesome, that was cool (d.v.h) (slang)
vart då?
where? (whereto?) (v.d)
håll käften
shut up, shut the fuck up
Till sist vill jag ge er ett exempel på när den inre marknaden inte fungerar.
{Finally}, I want to give you an example of how the single market does not work. (t.s) [till slut]
Då för tiden sa ni åt oss att vi måste samtycka till..
{Back then} you told us that we had to agree to.. (d.f.t)
jag tror att vi tillsammans till slut kommer att komma dit.
I believe that together we will get there {in the end}. (t.s) [till sist]
ojdå
oops ; oh dear (o)
en spark
a kick
frånvarande
absent, no-show
diverse
various
det avser
it refers, it regards, it refers to (d.a)
till sist
eventually, in the end, finally, lastly, at last (t.s) [till slut]
hemskt
terrible, horrible (h)
Själv då?
How about you? (s.d)
då för tiden
at that time, in those days, back then (e.g. Back then you told us that we had to agree)
vad nu då?
what now? (v.n.d)
jag värmde
I warmed
ömt
sore, sensitive (ö)
en portion
a portion, a serving
en äggplanta
an eggplant [en aubergine]
förödmjukande
humiliating
en aubergine
an eggplant [en äggplanta]
en larv
a caterpillar
en hint
a hint [en vink]
en korruption
a corruption
korrupt
corrupt
intressanta
interesting (pl)
jag binder
I bandage, I roller bandage / I bind, I tie
att ge en vink
to give a hint [en hint]
de skjuter
they shoot
jag hintar
I hint, I imply [j.h]
jag fes
I farted (quiet fart)
jag är med dig
I am with you
håll i dig!
hold on! (singular)
hintar
hints [vinkar, ledtrådar]
det valda folket
the chosen people
jag tröttnade på
I got tired of (j.t.p)
stäng av ljudet!
mute the sound!
korrupta
corrupt (pl)
poliserna kommer hitåt
the police are heading {this way}
thailändska
Thai (language)
bra gjort!
well done! / good work! [bra jobbat]
vad står på?
what is going on? (v.s.p)
ett avdrag
a deduction, a discount
jag anlitar
I hire , I engage [anställer]
en kartell
a cartel
skridskor
ice skating
rasande
furious (r)
jag reser
I travel
oärlig
dishonest
i slutet
by the end (e.g av en resa) (i.s)
du märkte
you noticed (d.m)
böner
prayers
gentemot
towards, against (g)
varandra
each other [varann]
hon nämner
she mentions (h.n)
du nämnde
you mentioned (d.n)
att konvertera
to convert (religion)
att lägga ner
to shut down, to close down (e.g. factories) (active)
erat
your (pl) (talspråk)
eran
your (pl) (talspråk)
bara i huvud taget?
just in general?
stannar ni här?
are you (pl) staying here?
Det tillämpas på såväl privat som internationell rätt.
It applies to {private as well as} international law. (s.p.s)
du distraherar mig
you distract me
de återvände
they went back, they returned [återkom]
de irriterar
they irritate, they annoy
en hög
a pile
jag haltar
I'm limping
en flik
a tab (internet)
såväl som:
as well as: / as well as the: (s.s)