Level 125 Level 127
Level 126

5301 - 5400


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ja, det gör vi
yes, we will / yes, we do it (j.d.g.v)
ursäkter
excuses / apologies
du tar fram
you produce, you develop (d.t.f)
en utrymning
an evacuation
budgeten
the budget
även om
even though, although (used in describing something hypothetical) (ä.o)
nivån
the level
skyddet
the protection, the guard (s)
en värmebölja
a heat wave [en värmevåg]
jag låtsas
I pretend, I fake
hängaren
the hanger
lite mer tid
some more time, little more time, more time
Jag tror inte det
I don't think so
alldeles strax
in a moment, soon, in just a moment (a.s)
jag ställde ju massa frågor mellan varven som du besvarade.
I asked a lot of questions {in between} that you answered.
jag är van
I'm used to it (adj.)
jag har kvar den
I still have it
skyffeln
the shovel [spaden]
bredvid er
next to you (pl) (b.e)
jag uppskattar det verkligen
I really appreciate it
Vi har fem klasser med 30 till 40 elever i vardera.
We have five classes of 30 to 40 students {in each}.
mellan varven
in between (m.v)
limpan
the loaf of bread
att falla
to fall (a.f)
gåvan
the gift [presenten]
rimligt
fair, reasonable, decent (r)
du bar
you carried / you wore
möten
meetings
basisk
basic (bass sound)
de främjar
they promote (e.g. de ~ demokratin i världen)
barfota
barefoot
hon glor på teven
she stares at the TV [stirrar]
han slogs om
he fought for (h.s.o)
håll dig..
keep yourself.. / stay.. (h.d)
jag drar iväg
I head off, I go away (j.d.i)
de förorenar
they pollute, they contaminate
jag tar till mig
I embrace, I absorb (j.t.t.m)
grovt fel
big mistake (g.f)
ohanterlig
unmanageable
en timma
one hour (pratspråk)
bortblåst
vanished, blown away
Du får inte lov att dricka vatten
You are not allowed to drink water (lov)
en stolthet
a pride
ett häkte
a custody, a jail, an arrest (h)
denne
this (he or she) (d)
en gärningsman
an offender ; a criminal (g)
jag hinner ifatt
I catch up (with) [kommer, ikapp]
utav
out of / of (u) [ur]
en slutsats
a conclusion
det utförs
it's performed, it's carried out (d.u)
en avsikt
an intention [en intention]
undvikande
avoidance
utmattning
fatigue
en angripare
an attacker (an.)
bredvid
beside, next to
stekt
fried
ett svin
a pig [en gris]
en yxa
an axe
jag stryker
I delete / I wipe, I stroke (j.s)
det sker
it happens, it occurs [händer]
hon besvärar
she bothers (h.b) (e.g. excuse me bothering you)
det välter
it turns over, it flips, it tips over (e.g. the car overturned on the bend)
ett öra
an ear
ett öga
an eye
öronen
the ears
öron
ears
ögonen
the eyes
ögon
eyes
ögat
the eye
historien
the story [berättelsen, sagan]
i övrigt
in addition ; apart from that (i.ö)
ett sällskap
a company, a companion
du inser
you realize
jag insåg
I realised
jag inreder
I furnish, I decorate
en buffert
a backup money, a buffer
saklig
impartial, businesslike (e.g. an impartial debate)
fixerad
secured, fixed [fast]
märkligt
odd, strange / remarkable, noticeable (m)
vi undviker
we avoid
han tipsar
he tips off (i.e. he advises, he gives a tip)
läcker
good looking (l)
ordentlig
proper (o)
bättre en fågel i handen än tio i skogen
a bird in hand is better than two in the bush
en inblick
an insight (i) [insikt]
olyckligt
unfortunately (o) [olyckligtvis]
en grav
a grave
förmodligen
probably (f)
väggar
walls
jag skivar
I slice
det värker
it's aching (d.v)
jag gillar verkligen inte honom
I really don't like him [tycker om]
användningar
uses / usages [bruk]
var inte självisk!
don't be selfish!
avbryt mig inte!
don't interrupt me!
jag väcker en fråga
I raise a question [ställer]
vem mer?
who else? [vem annars?]
det värkte
it ached
i dagens läge
nowadays, these days [nu]
Tack för att du väntar
Thank you for your patience