Level 127 Level 129
Level 128

5501 - 5600


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag antog
I assumed, I supposed, I guessed [gissade]
datumet
the date
ett slöseri
a waste
ett rykte
a reputation / a rumor [ett anseende]
först och främst
first of all, primarily (f.o.f)
anledningen
the reason [skälet]
vi misstänker
we suspect
fattas
missing (e.g. there are three kronor missing) [saknas]
du tjänade
you earned
det fattas tre kronor
there are three kronor missing / we are three kronor short [saknas]
för det andra
second, secondly (f.d.a)
ett tvivel
a question, a doubt (t) [en tvekan, en tveksamhet]
en tvekan
a doubt, a hesitation, an uncertainty (t) [ett tvivel, en tveksamhet]
samtliga
all, all of, all the (s)
avliden
deceased, dead [död]
tanken
the idea, the thought [idén]
ett uppehåll
a stop, a break, a pause / rain (u)
ett underhåll
a maintenance
jag tätade
I sealed
årtionden
decades
ett årtionde
a decade
det försåg
it provided, it supplied (d.f)
ett anseende
a reputation, a good name, an image [ett rykte]
allmänheten
the public, the general public
du avgår
you resign, you retire (d.a)
en docka
a doll
du snavar
you stumble, you trip [snubblar, trillar]
hygien
hygiene
vittnen
witnesses
en baksmälla
a hangover
det bestod av
it consisted of
en tätning
a seal, a sealing
en sorts kärlek
a kind of love ; a sort of love
Det finns ytterligare en grupp som inte vill rösta
{There is another group} that doesn't want to vote
året om
all year round (å.o)
jag har sagt
I have said
boken tillhör mig
the book belongs to me
farligt
dangerous
ni sträckte
you (pl) stretched [spände]
du följer
you follow
att mäta
to measure
att slita ut
to wear out (e.g. to wear out my shoes)
att supa
to booze (i.e. to drink alcohol)
hon kritiserade
she criticized
vi räknar
we count
att stiga
to step, to increase, to rise (v.i) (a.s)
ni växte
you (pl) grew
det sved
it stung, it ached (d.s)
jag sticker
I stick
att sticka
to stick
de sydde
they sewed
att frysa
to freeze
att glida
to slide, to glide
att svära
to swear (att använda svordomar) [förbanna]
Bli inte sur, men
Don't be upset, but (upset-s)
han överraskar
he surprises, he shocks (h.ö)
syrisk
Syrian (adj.)
en premiärminister
a Prime Minister (inte i Sverige)
turkisk
Turkish (adj.)
inbjuden
invited [bjuden]
Bryssel
Brussels
en koalition
a coalition (loan word)
Makedonien
Macedonia
du runkar
you jerk off (d.r)
italiensk
Italian (adj.)
en stängning
a closing, a closure
de lägger fram
they present, they put forward (d.l.f)
du önskade
you desired, you wished
jag har erbjudit
I have offered
hur är det med Daniel?
what about Daniel?
vi förbjöd
we banned, we prohibited
strupen
the throat
att bevara
to preserve
sanningen
the truth
det har spridit sig
it has spread out
förmåner
privileges, benefits (f) [fördelar]
det är inte värt det
it's not worth it
du åkte åtminstone inte hela vägen
at least you did not go all the way [gick]
jag åtar mig
I undertake, I commit (e.g ~ ett uppdrag) [jag tar mig an]
har du ett häfte kvar?
do you have a booklet left?
en kulturkrock
a culture clash
hon bär slöja
she wears a veil
jag fick bort den
I got it away, I got it off, I removed it (j.f.b.d)
förmånen
the privilege, the benefit (f) [fördelen]
han stämplar
he stamps
trakasserier
harassments
förolämpad
insulted, offended [kränkt]
bestämmelser
regulations
vi motverkar
we defeat, we counteract, we prevent (v.m)
att rengöra
to clean (r) [rensa]
jag syndar
I sin
Den som vi gjorde innan
{The one that} we did before
ett visst uppdrag
a specific assignment, a particular assignment
en viss order
a particular order, a specific order (e.g beställning)
funktionsnedsättningar
impairments
kalendern
the calendar
en banköverföring
a bank transfer
en fajt
a fight (f)
att frukta
to fear [att vara rädd för]