Level 128 Level 130
Level 129

5601 - 5700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att förtjäna
to deserve
en psykiater
a psychiatrist
att strypa
to strangle, to choke [att kväva]
du stryper
you strangle, you choke (fysiskt)
förhandlingen
the negotiation
tålamodet
the patience
förseningar
delays [dröjsmål]
otåliga
impatient (pl)
en omtanke
a consideration, an attention, a concern (o) [omsorg]
parentes
brackets
alternativt
alternatively
att åtgärda
to fix, to correct (a.å)
skorna
the shoes
utmaningar
challenges
hon studsar
she bounces (h.s)
Jag ser fram emot att samarbeta med er
I am looking forward to cooperate with you (pl)
jag ser fram emot ert svar
I'm looking forward to your (pl) answer
han ströp
he strangled, he choked [kvävde]
Därför förtjänar han all omtanke
That's is why he deserves all the attention [Det, en uppmärksamhet]
hur är det fatt?
what's the matter?
handbojor
handcuffs
eventuellt kommer vi att göra som dem?
{possibly} we will do like them?
en hyresvärd
a landlord
jag monterar upp
I assemble, I mount (j.m.u)
de flesta av oss
most of us
Jag söker Sandra
I am looking for Sandra
Är det lämpligt att vi tar en paus nu?
Is it {appropriate} that we take a break now? / Is it ok that we take a break now?
ett rimligt pris
a fair price, an affordable price, a reasonable price
grupper
groups
lustig
funny, comic (l)
befintliga
existing (pl) (e.g. The existing standards and regulations have been in place for at least 20 years)
intrycket
the impression, the impact
han överför
he transmits, he transfers (e.g. money) (h.ö)
att överföra
to transfer, to transmit (e.g. money) (a.ö)
att infoga
to insert (a.i) [införa]
besvärligt
troublesome, difficult
hon har täckt
she has covered
vi har byggt
we have built
jag bygger
I build
perfekta
perfect (pl)
vågrät
horizontal [horisontell]
fräsch
new, fresh-looking, clean (e.g. lukt, lägenhet) (f) [färsk, frisk]
fruktansvärd
terrible, horrible, awful (f) [förfärlig]
jag stör mig mycket mer på att..
{it bothers me} much more that.. (j.s.m)
den nedersta lådan
The bottom drawer
Jag kan inte låta bli att nämna förra veckans skandal
{I cannot help but} mention last week's scandal
linnen
tank tops, singlets
eventuellt kommer det att regna imorgon
{maybe} it is going to rain tomorrow (e)
Vilken effekt har en eventuell prissänkning?
What will be the impact of a {possible} price cut?
vågrätt
horizontally [horisontalt]
jag vill muntra upp dig
I want to cheer you up
vi representerar
we represent [betecknar]
förbryllad
confused (f) [förvirrad]
ett upplopp
a riot, an uprising
allmänbildad
educated [utbildad]
häpen
surprised, amazed, astonished (h)
artigt
polite
utställningar
exhibitions
allvarliga
serious, severe (pl) [seriösa]
att anställa
to hire, to employ [anlita]
möjligen
possibly, perhaps, maybe [eventuellt, kanske]
verkstaden
the garage, the workshop
en befattning
a job position, a job title
att tiga
to remain silent, to say nothing (a.t)
vader
calves of the leg
det är inte så illa trots allt
it isn't so bad {after all}
skulle du kunna låna mig bilen till på fredag?
could you lend me the car {until Friday}? (t.p.f)
Vi har ännu inte diskuterat det
We have {not yet} discussed it
ännu inte
not yet [inte än]
jag är inte nöjd
I'm not satisfied, I'm not pleased, I'm not happy
Jag vill inte bli en sådan där
I don't want to become {one of those things}
I förrgår förbjöds den turkiska organisationen för homosexuella.
{The day before yesterday}, Turkey's organization for homosexuals was outlawed.
lik
similar, like, alike (l) [liknande]
förståndig
wise, sensible, intelligent (f)
förmågor
abilities
jag vred
I turned, I twisted (j.v)
utmattad
exhausted (u) [uttröttad, uttömd]
ett klädesplagg
a clothing item [ett plagg]
ilskan
the anger
hon övergav
she abandoned
genvägar
shortcuts
ett tema
a theme
det syftar
it's aiming, it refers (d.s) [siktar]
road
amused (r)
vi har erkänt
we've admited, we've acknowledged (något negativt)
läder
leather
de anhåller
they arrest (d.a) [arresterar]
ta med det imorgon!
bring it tomorrow!
är du svartsjuk på henne?
are you jealous {of} her?
fackmässigt jobb
professional job, highest professional standards jobs (f.j)
Sedan jag började jobba, har jag pengar
Since I started working, I have money [eftersom]
väx upp!
grow up!
att vara med om
to be involved, to be part of (a.v.m.o)
en sköldpadda
a turtle
en sjöhäst
a seahorse
en ödla
a lizard
en hycklare
a hypocrite
ett ingrepp
an interference, an intervention
att beslagta
to seize, to confiscate (Police context) (a.b)
jag förutser
I anticipate, I predict (j.f) [förutsäger, förutspår]