Level 129 Level 131
Level 130

5701 - 5800


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
en massage
a massage
en kanin
a rabbit
en gås
a goose
en pingvin
a penguin
en fjäril
a butterfly
en groda
a frog
snoret
the snot
ett tonfall
a tone, a voice (i.e. tone of voice)
en ängel
an angel
en ande
a spirit [en själ]
att gräva ner
to bury (a.g.n)
kasinon
casinos
han gräver ner
he buries (h.g.n)
för länge sen
once upon a time, long ago [det var en gång]
Som alla andra
Like every other
Jag måste dra nu
I must go now (I must pull/draw back now)
Jag beklagar sorgen
I'm sorry for your loss (I'm sorry the grief)
Det var inte meningen
I didn't mean it ; That/it wasn't on purpose
hon nattar
she puts children to bed
det motsvarar
it corresponds to
han förtär
he consumes food (h.f)
en piska
a whip [ett spö]
en dvärg
a dwarf
nervsystemet
the nervous system
Han fjäskar för mig
He sucks up to me / He fawns on me
bortskämd
spoiled, spoilt
en skiva bröd, skivor bröd
a slice of bread, slices of bread
en linjal, linjaler
a ruler, rulers
en jordgubbe, jordgubbar
a strawberry, strawberries
bortom
beyond (e.g. beyond the hills)
en rättegång
a trial (in court)
ett inslag
an element [ett moment, en komponent]
ett kasino
a casino
en kardemumma
a cardamom (herb)
fredlig
peaceful
ett skägg
a beard
en knytnäve
a fist
tolkar
translators
Åh, jag glömde nästan..
Oh, I almost forgot..
Och förutom det..
And besides that.. (o.f.d)
Genom det sättet
By that way..
Nu slår mig att..
Now it occurs to me that..
Nyligen hörde jag att..
Recently, I heard that ..
Hon sa något i stil med..
She said something {like}.. (i.s.m)
Som alla andra kvinnor
Like every other woman
Som alla andra män
Like every other man
Jag är inte säker på om..
I'm not sure if.. / I am not certain whether..
Om jag inte misstar mig
If I'm not mistaken.. [om jag inte har fel]
Det är vanligtvis sant att..
It is usually true that ..
Jag har fått intrycket att
I have the impression that.. (I've got the impression that..)
Så vitt jag vet..
As far as I know..
Det är en bedömningsfråga
That is a matter of opinion
Om jag förstår rätt..
If I understand correctly ..
Att berätta sanningen..
To tell you the truth..
Mer och mer..
More and more..
Vad mig beträffar..
As far as I'm concerned..
Trots allt..
After all..
Då och då förefaller det mig att..
Now and then it seems to me that..
Hur kan jag uttrycka det?
How can I put it? (How can I express it?)
Väl, som i själva verket...
Well, as a matter of fact.. / Well, in fact.. / Well, actually..
ja då
well then (j.d)
Mellan dig och mig..
Between you and me..
Ärligt talat..
Honestly.. (ä.t)
utan att fråga
without question (u.a.f)
Visst. Varför inte?
Sure. Why not? [säkert]
Det är en överdrift!
That is an exaggeration! (It's an exaggeration)
Det stämmer inte alls!
It's not true at all! [sant]
helt säkert
for sure ; surely / most certainly (h.s)
masker
masks
Praktiken är ett viktigt inslag i läkarstudierna
Practice is {an important element} in medical studies
bortom bergen
beyond the hills
Det var en felsägning
It was a slip of the tongue
ur funktion
out of order
vi klickar
we click
att skämta
to joke, to kid [skoja]
de slår
they beat, they hit
han drar
he drags, he pulls
köttfärs
minced meat [färs]
hon drog
she pulled, she draged
kontoret
the office
att stämpla
to stamp (e.g. stamp a passport)
en målning
a painting [en tavla]
ett kungadöme
a kingdom [ett kungarike]
vi har fortsatt
we have continued
jag har gått
I have gone, I have walked
Jag har hållit henne
I have held her
jag har vänt på dygnet
I have turned the day
mitt emellan
in between, in the middle (m.e)
det känns tråkigt
it's sad (d.k.t)
begåvade
talented, gifted (pl) [talangfulla]
återkopplingar
feedbacks
vi saknar en vision
we lack a vision, we have no vision
Bara på det sättet kan vi lyckas
Only in {that way} we can succeed
språkhinder
language barriers
tokig
crazy, nuts, mad (t)
snöret
the shoelace, the cord, the string (s)
ett snöre
a shoelace, a cord, a string (s)