Level 130 Level 132
Level 131

5801 - 5900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Jag kan inte komma till mötet.
I can't come {to} the meeting.
Det är omöjligt att resa i tiden.
It is impossible to travel {in time}.
en omelett
an omelet
en grotta
a cave
Han går upp för trappan.
He is walking up the stairs.
skärmar
monitors, screens
klockor
wacthes
gränser
borders / boundaries
en kommitté
a committee, a panel [ett utskott, en nämnd]
en duk
a tablecloth
en prins
a prince
en kammare
a chamber, a small room
kuster
coasts
lakan
sheets
vakter
guards [väktare]
killar
guys
byggnader
buildings
fängelser
prisons
genomsnitt
averages
en rakhyvel
a razor
en kines
a Chinese (person from China)
västkuster
west coasts
ingenjörer
engineers
pooler
pools [bassänger]
en prinsessa
a princess
en siffra
a digit, a cipher
Har du några?
Do you have any?
gott om sallad
plenty of salad (g.o.s)
fyra osthyvlar
four cheese slicers
tjugosex getter
twenty six goats
tre tuggummipaket
three packets of chewing gum
potatis
potatoes
fantastisk
fantastic (f)
vargar
wolvs
de la sig ner
they lied down [de låg nere]
att hålla andan
to hold breath
håll det här!
hold this!
knappast
hardly (k) [knappt]
ett täcke
a blanket (thick)
en ren
a reindeer
tio biljetter
ten tickets
ett uppror
a rising, a rebellion
de stärker
they strengthen [förstärker]
han håller i
he holds on (h.h.i)
du firar
you celebrate
vi forskar
we research
de fixar
they repair (d.f)
de växer upp
they grow up
ni svär
you (pl) swear (promise, e.g. in God)
han förlåter
he forgives
vi utövar
we exercise / we practise (utö-) (when you're doing it normally)
de dammsuger
they vacuum
det flyter
it floats
han vänjer sig
he gets used to
hon sätter på
she switches on
han dyker
he dives
jag övar
I practise / I train (e.g. a language or a musical instrument) (j.ö)
jag har fallit
I've fallen [ramlat]
att begå
to commit / perform / carry out (an act) (a.b)
du begick
you commited / performed / carried out (an act) (d.b)
vi undersökte
we examined, we investigated (v.u) [utredde]
vi undersöker
we examine, we investigate (v.u) [utreder]
vi utredde
we investigated (v.u) [undersökte]
nuförtiden
nowadays, these days (n) [numera]
självmant
voluntarily, of one's own accord [frivilligt]
han ledde
he was leading, he led (h.l)
det väckte
it woke up (smn else)
det omger
it surrounds (omringar)
skattefiffel
tax cheating
du förhörde
you questioned, you interrogated (d.f)
jag förhör
I question, I interrogate (j.f)
att förhöra
to question, to interrogate (a.f)
en ansökan
an application (e.g. utbildning)
vi beviljar
we award, we grant
ärendet
the issue, the case (ä)
en allergi
an allergy
de misstänkte
they suspected
utlänningar
foreigners (från andra länder)
utländsk
foreign
en vakt
a guard [en väktare]
en misstänkt person
a suspect
vi avslår
we reject [tackar nej]
jag har valt
I've chosen, I've selected
allergier
allergies
maskerad
masked
att se över
to review (a.s.ö)
det sattes i brand
it was set on fire
att slå samman
to merge (a.s.s)
det är en enormt oroande utveckling
it is a {hugely/extremely} worrying development (e) [extremt]
hon slår samman
she merges [ihop]
i konvoj
in a convoy
en måltavla
a target (i.e. a target plate)
konsekvenser
consequences
rutiner
routines, procedures (r)
en chaufför
a driver [en förare]
en utredare
an investigator, a researcher [en forskare]
ett överfall
an attack, an assault (in the street) (ö)
på nytt
again (p.n)
en sjuka
a disease, an illness [en sjukdom]
det förefaller
it appears, it seems (d.f)