Level 131 Level 133
Level 132

5901 - 6000


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ett hjärta
a heart
att memorera
to memorize [lägga på minnet]
de lättar
they ease, they relieve (e.g vikt) (d.l) [lindrar]
att trötta ut
to tire
du kyler
you cool (sth), you chill (sth) (d.k)
att fästa
to attach, to fasten [att spänna fast]
vi fäller
we bring down, we cause smt to fall (v.f)
att fälla
to bring down, to fall (a.f)
de bedrar
they deceive, they fool (d.b)
vardera
each
ni uppmuntrar
you (pl) encourage
ett förbud
a ban, (a) prohibition
kedjor
chains
sannolikt
likely, probable (e.g. it hardly seems probable that we will win the match)
frihet
freedom
en ungdom
a youth, a teenager
du tröttar ut mig
you tire me
det är sannolikt att man får jobb om man har studerat
it is {likely} to get a job if you have studied
längst ner
at the bottom, on the bottom [på botten]
en kastrull, kastruller
a saucepan, saucepans (a pot, pots)
en servitris, servitriser
a waitress, waitresses
ett lim, lim
a glue, glues
det slog mig att..
It struck me that.. / it occurred to my mind that..
jury
jury [en nämnd]
genrer
genres
en cigarett
a cigarette
trist
sad, dull, gloomy (t) [tråkigt]
att köa
to queue
en genre
a genre
jag fäste
I attached
att ta på
to touch [röra, nudda]
de sätter dit honom
they frame him
det kliar på ryggen
it's itching {on} the back / the back is itching
du tar ställning till
you take a stand, you take a position
jag tycker du är otrevlig mot mig
I think you are {rude to me} [oartig]
det har legat
it has laid
den minsta
the smallest
långt från..
far from..
jag behöver läsa boken
I need to read the book
se ovan
see above
rosten
the rust
en kopiator
a photocopier, a copy machine
en behå
a bra
rost
rust
rostig
rusty
att roa
to amuse, to entertain [underhålla]
han tänder
he lights, he turns on (light or fire) [eldar]
tänd!
light!
att radera
to delete [ta bort]
ett sådant kök
such a kitchen
motorn
the engine, the motor
en sådan kopp
such a cup
hon har skänkt
she has donated
du har nyst
you have sneezed
det är ovant
it's unfamiliar, it's strange (d.ä.o) [okänt]
att snyta sig
to blow one's nose
jag snöt mig
I blew my nose
jag hällde upp kaffe
I poured coffee
det är pirrigt
I'm nervous (it's stressful) [stressigt]
repor
scratches
förstås
of course (f)
bullrig
noisy, loud [högljudd]
en farmaceut
a pharmacist [en apotekare]
Jag upptäcker att väskans lås är trasigt
I realise that {the bag's lock} is broken
ett oväder
a storm, bad weather [en storm]
en macka
a sandwich [en smörgås]
festlig
comical, amusing, hilarious (f)
sprickor
cracks
du blödde
you were bleeding
etiketter
labels (small stickers)
konsulter
consultants
Jag flög till Irak förrförra veckan
I flew to Iraq {the week before last}
Jag är en smula förvånad över att..
I am {a bit} surprised that.. (e.s)
sätt igång!
go ahead! / get started! (s.i)
tursamt
luckily, fortunately [lyckligtvis]
en smäll på knät
a bang to the knee
det tycks vara
it appears that.. ; it seems that.. [det verkar som]
fredligt
peacefully
att sätta igång
to start, to initiate (a.s.i)
sönder
broken, apart [trasig]
att förse
to provide, to supply (a.f)
att arrangera
to arrange, to set up [ordna, fixa]
brutet
broken (to 2 parts)
en vistelse
a stay, a visit (v)
en färdighet
a skill, an ability (f) [en förmåga]
tjatig
nagging (t)
det tycktes vara
it seemed to be.. ; it appeared to be.. [det verkade som]
rejäl
big, strong, very (r)
tredje gången gillt
third time's a charm
Vad FAN är det här!
What the HELL is this!
strul
hassles, troubles (s)
vi hjälpte
we helped
ett kvarter
a block (neighborhood), a district
jag har varit i Malmö ett otal gånger
I have been to Malmö {countless times} (e.o.g)
ovanför vattenytan
above the water (above the water surface) [ovan]
jag klarar av
I succeed, I manage [lyckas]
du skämmer bort
you spoil (d.s.b)
hon hade ont
she was in pain
jag har ont
I'm in pain
lockande
tempting, attractive, appealing (adj.)