Level 133 Level 135
Level 134

6101 - 6250


149 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
smutsen
the dirt
svetten
the sweat
oförarglig
inoffensive ; harmless [harmlös, ofarlig]
mentalsjuk
mentally ill, insane [psykiskt sjuk]
att nicka
to nod / to head (to strike with the head- football)
härförleden
the other day [häromdagen] (formellt)
jodå
oh yes / oh, yes
ett universum
a universe
generad
embarrassed
barnslig
childish
ömma
sore (pl) (ö)
välavlönad
well- paid
din styrka
your strength, your power
hon satsar på
she invests in.. (time not money (e.g. invest in your future) / she bets on..
sådana där
such those (pl)
kvalitén
the quality
sådant här
this kind of, such this (Ett ~ val får inte göras igen i framtiden)
sådant där
such that, stuff like that
att slarva bort
to lose (smt due to carelessness) (a.s.b)
han gör narr av mig
he makes {fun} of me / he makes {fool} of me
axlarna
the shoulders
patetisk
pathetic
förseningen
the delay [dröjsmålet]
ett slagsmål
a fight (s) [en strid, ett slag]
du föredrog
you preferred, you favored (d.f)
de begärde
they requested, they asked (b) [bad]
vi avskyr
we loathe, we hate, we despise [hatar]
han avskydde
he loathed, he hated, he despises [hatade]
sällsynt
rarely (s) [sällan]
tungan
the tongue
sälj!
sell!
en duva
a pigeon
jag for
I went, I left, I traveled (j.f)
jag far
I go, I leave, I travel (j.f)
avdelningen
the department
ansatser
attempts, efforts [försök] / starts, take offs (sport)
sommaren därpå
the next summer (s.d)
Jag menade inte att såra dig
I did not mean to hurt you
du måste vara gammal nog för att..
you must be old enough to..
en förhandsvisning
a preview
tester
tests (lånord)
ödmjuk
humble [blygsam, anspråkslös]
att uppfylla
to fulfill [infria]
att kunna
to be able to
en sax
a scissor (scissors)
du puttar
you push (smb or smth) (d.p) (informellt)
du knuffar
you push (smb) / you nudge (smb) (d.k)
en recension
a review, a rating [en granskning]
slutlig
final [slutgiltig]
en granskning
a review, an examination [en recension]
för övrigt
by the way ; besides (f.ö)
trogen
faithful, loyal
svartsjuk
jealous [avundsjuk]
en tjuv
a thief
en stek
a steak
värdet
the value
legal
legal [laglig]
vi anpassar
we adjust, we adapt
en förfrågan
a request, an inquiry [en förfrågning, begäran]
en tyngd
(a) weight, (a) heaviness
skruvmejslar
screwdrivers
en hemmaman
en house-husband
jag rör mig
I move, I move around (j.r.m)
tätt
tightly, closely, thickly (t) [tajt,trångt]
en scen
a scene / a stage
gisslan
hostages / the hostages
ett beslut
a decision
deprimerad
depressed
inkorrekt
incorrect (i)
kidnappad
kidnapped
en föräldralös
an orphan
oförskämd
rude (of)
spöken
ghosts
äcklad
disgusted
ett löfte
a promise
en israel
an Israeli
ett gevär
a rifle
lungorna
the lungs
en lunga
a lung
ett uttag
a withdrawal (ta ut pengar ur en bank)
en ordning
(a) tidiness, an order (e.g. order of files)
tack så himla mycket
thank you very much [tack så mycket]
fokuset
the focus
Europeiska unionen är en gemenskap med 370 miljoner invånare.
The European Union is {a community} of 370 million inhabitants. [ett samhälle]
torr
dry
du blinkar
you blink, you flash, you indicate
från och med nu
from now on
en tomt
a site, a ground plot, a plot of land (t) (at the front or back of a house)
intäkter
incomes, revenues [inkomster]
ryktet
the reputation / the rumor [anseendet]
att attrahera
to attract [locka]
potentiell
potential (lånord)
innerligt
sincerely (e.g. a sincere apology)
att förbli
to remain [återstå]
fast utan
but without.. [men]
jag svettades inte ens
I didn't even sweat
jag ångrade inte en enda minut
I didn't regret a single minute
jag är inte ens kåt
I'm not even horny
jag håller mig borta
I stay away
det förblir
it remains [återstår]
smitning
hit-and-run driving
en kolumn
a column (also newspaper column)
storlekar
sizes
Vi behöver ha en ärlig debatt
We need to have an honest debate
jag börjar hata honom
I'm starting to hate him
att spana in
to check out (sth) (a.s.i)
det är ett måste
it's a must
att göra en affär
to make a business
fonten
the font
jag gillar inte henne längre
I don't like her anymore [jag gillar henne inte längre]
jag sätter av
I reserve, I set aside (j.s.a)
ett användarnamn
a user name
planeten
the planet
ovårdad
untidy
handpenning
down payment, deposit
hittegods
lost and found
en pil
an arrow
torrt
dry
användningen
the usage, the use
kondition
fitness, condition
lustigt
funny, comic (l)
de lossnar
they get loose, they loosen
pulvret
the powder
vi har deltagit
we have participated
Oavsett vad andra må tänka..
Regardless of what others may think ..
aggressivt
aggressively
Vi har punka
It's a flat tire (we have a flat tire) [en punktering]
du har godtagit
you have accepted [accepterat]
originalet
the original
linser
lenses
tärningar
dice
ett test
a test (t) [en tenta]
en sorg
a grief, a sorrow
sorgen
the grief, the sorrow
motsvarighet
equivalent (noun)
HR-avdelningen på ett företag måste hitta rätt person för ett jobb
the HR department of a company has to find {the right person} for a job
innehåll
contents
innehållet
the content
Gör mig en tjänst
Do me a favor
vi skjutsar
we give a lift
kammare
chambers, small rooms
du godtog
you accepted [accepterad]
Antalet ljus på tårtan visar antalet år
The number of candles on a cake shows the number of years
Annars kommer jag inte
Otherwise, I won't come (kommer)
en flyttfirma
a moving company
Har ni två bestämt en flyttdag än?
Have {you two} decided on a moving date, yet?
Ofta har rabattprodukterna någon sorts defekt
Usually the products that are on discount have {some kind of} defect [någon slags]
spott
spit
När schemat är satt är det inte möjligt att ändra det
When the schedule {is set}, it's not possible to change it