Level 137 Level 139
Level 138

6601 - 6700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ska jag förklara det mer utförligt?
Should I explain that more detailed?
att återstå
to remain [förbli]
det återstår
it reamins [förblir]
brottslingar
criminals
olyckan
the accident
en olycka
an accident
i smyg
secretly (i.s)
ett pucko
an idiot [en idiot]
olaglig
illegal [illegal]
att spoila
to spoil (i.e movies' end)
snubbe
dude (s)
Våldsbrott har ökat på sista tiden.
Violent crime has increased {lately}. (p.s.t) [på senaste tiden, på senare tid]
Här är allt studiematerial till provet.
{Here's all} the study materials for the exam. (h.ä.a)
de grep
they arrested (d.g)
oskyldiga
innocent (pl)
Jag brukar mata min hund under bordet i smyg.
I usually feed my dog under the table {secretly}. (i.s)
att korsa
to cross
brottningen
the wrestling
överraskningen
the surprise [förvåningen]
växter
plants [plantor]
att befalla
to command, to order
en klunk
a sip
israelisk
Israeli (adj.)
lös
loose
en samling
a collection
svartsjukan
the jealousy
svartsjuka
jealousy
jag log
I smiled
väsentliga
essential (pl) (v) [viktiga]
en fångvaktare
a prison guard, a jailer
att studsa
to bounce
mystiskt
mysteriously
insekter
insects
att bekanta sig
to familiarize, to get to know (a.b.s)
till det bättre
for the better
vilken lättnad
what a relief
är du inte lycklig över framgången?
are you not happy {about} the success?
gröten
the porridge
i jämförelse med
in comparison with..
högst upp
at the top, on top (h.u)
svaren kommer in efter hand
the answers are {gradually} coming in [gradvis]
de ska låta bli!
they should leave it! / they should let it be!
gruset
the gravel
grus
gravel
lyckan
the happiness [glädjen]
glädjen
the joy, the happiness, the pleasure [lyckan, nöjet]
britter
British people
att anlita
to hire [anställa]
belgisk
Belgian (adj.)
en kopia
a copy
hon klappar
she claps (hands) / she pats
en rekommendation
a recommendation
att blomma
to bloom
att besöka
to visit [hälsa på]
en städare
a cleaner
att sätta
to put, to place / to set
jag sätter
I put, I place / I set
att gå sönder
to break (a.g.s) (i.e. to get broken)
smutsig
dirty
plast
plastic
att vara tillsammans
to be together [ihop]
att vara ihop
to be together [tillsammans]
delikatess
delicacy
flertal
multiple (f)
Vi har fått in ett flertal klagomål.
We have received {multiple} complaints.
vegetarisk
vegetarian (adj.)
Vi ska göra vårt bästa!
We will do our best! (We're going to do our best)
Kafeterian är i slutet på gatan
The cafeteria is {at the end of the street}
Varför valde du den färgen?
Why did you choose {that color}? [den där färgen]
Båda böckerna är på REA.
Both books are on sale.
Jag vet inte vilken jag ska välja, jag tar båda!
I don't know which one to choose, {I will take both}!
att likna
to look like, to resemble
att vara lika
to look alike [likna]
Min kusin och jag är lika.
My cousin and I look alike.
artikeln
the article
en artikel
an article
peppar
pepper
pepparn
the pepper
en ingrediens
an ingredient
majsen
the corn
en pump
a pump
potatismos
mashed potatoes
ett postkontor
a post office
att torka
to dry (become dry or to make dry) / to wipe
att dammsuga
to vacuum
att sopa
to sweep
att ta ut
to take out
att lägga undan
to put away
att moppa
to mop
att damma
to dust off
dekoration
decoration
en klocka
a bell [en ringklocka]
kappor
women's coats (long coat)
en vitlök
a garlic
en make
a husband [en man]
en storasyster
an older sister
löpning
running (l)
en sångare
a singer
ett musikinstrument
a musical instrument
läsk
soft drinks