Level 139 Level 141
Level 140

6801 - 6900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Personen har på sig ett skärp
The person is wearing a belt [ett bälte]
ett varuhus
a store, a department store
ryssarna
the Russians
Solen går ner bakom det blå havet
The sun {sets} behind the blue ocean
att äga rum
to take place
När äger din sluttenta rum?
When is your final exam taking place? (sluttenta)
Festen var ett fiasko
The party was {a failure} [ett misslyckande]
sötsaker
sweets
klurig
tricky (e.g en ~ fråga)
Kan jag få se menyn?
Can I see the menu?
Kan du köpa ägg på vägen hem?
Can you buy eggs {on the way home}?
Behåll växeln
Keep the change
Det är fel svar
That is the wrong answer
Vad håller du på med?
What are you up to?
Jag gör inget speciellt.
I'm doing nothing special.
Vart är du på väg?
Where are you going? [vart ska du?]
en dryck
a drink, a beverage (any type of)
Kan jag få prata med Engla?
May I speak to Engla? (telefonsamtal)
Detta är Carl
This is Carl (telefonsamtal)
fullbokad
fully booked
Han tappade bort sin telefon på vägen hem
He lost his phone {on his way home}
en värktablett
a painkiller
Ändra ingenting förrän jag är tillbaka!
Don't change anything until I'm back!
Jag skulle vilja avboka min resa
I would like to {cancel} my trip
Hur mycket är hyran till lägenheten?
How much is the rent for the apartment?
Igår natt var det en brand i byggnaden på andra sidan vägen.
Last night, there was a fire in the building {across the street}.
nyanser
shades (colors)
utgifter
expenses
inkomster
incomes, earnings [intäkter]
Jag slår vad om att den yngre generationen inte vet vad en DVD är
{I bet that} the younger generations don't know what a DVD is
jaså?
is that so?
att vara oroad
to be concerned [bekymrad]
en ingång
an entrance / an input (teknik)
De var oroade över sitt företags framtid.
{They were concerned} about the future of their company.
Flyget var hemskt
The flight was awful
jag ärvde
I inherited
singlar
singles (status)
vid liv
alive (v.l)
en burk öl
a can of beer
du skrämmer mig inte
you don't scare me
singeln
the single (status)
en singel
a single (status)
en mästare
a champion
att sammankoppla
to connect, to couple, to associate (a.s)
ful
ugly
att snava
to stumble, to trip [snubbla] (e.g. she tripped over the carpet)
grejor
stuff, things (informal) (g) [grejer]
grejer
stuff, things (g) [grejor]
prylar
stuff, gadgets (p)
jag sticker nu
I get going now, I'm off now (j.s.n) (slang)
vi stack
we got going, we were off (v.s) (slang)
att förbruka
to consume, to use up [förtära]
ett vindkraftverk
a windmill
lockigt
curly
att förtära
to consume food (a.f) [förbruka]
en tenta
an exam (t) [ett test]
att kompensera
to compensate
att oroa sig
to worry [bekymra]
hon har skurit
she has cut (h.h.s)
han duger inte till sjöman
he isn't good enough to be a sailor
att imponera på dig
to impress you
svampen duger inte att äta
the mushroom isn't fit to eat
Att vara själv kan vara skönt ibland.
It can be nice {to be alone} sometimes. (To be alone can be nice sometimes)
övernaturlig
supernatural
en förälder
a parent
kvinnlig
female, feminine
manlig
male, masculine
en företeelse
a phenomenon, an occurrence [ett fenomen]
att överleva
to survive
att förfölja
to persecute
övertygad
convince [övertalad]
att trakassera
to harass, to bully [att mobba]
ett avsnitt
an episode (TV) / a section
att räkna ner
to count down
oväsen
noise (o) [oljud]
oväsendet
the noise (o) [oljudet]
en lucka
a window [ett fönster]
värden
values [värderingar]
nyfiken
curious
frustrerad
frustrated
främlingen
the stranger, the foreigner (nån okänd) / the alien / the outsider [utlänningen]
svåra
difficult (pl)
relevant
relevant
amatör
amateur
dramatisk
dramatic
vi godkände
we approved, we authorized
att godkänna
to approve, to authorize
det gällde
it applyed, it refered to / it was valid
att gälla
to be valid / to apply to ; to concern
årligt
yearly, annually
diabetes
diabetes
att påskynda
to speed up (a.p)
bredden
the width
höjden
the height
längden
the length
en synundersökning
an eye exam, an eye test
just det
yeah.. right
det sticker ut
it stands out
vi hoppas på ett positivt resultat
we {hope for} a positive result
sellerin
the celery