Level 143 Level 145
Level 144

7201 - 7300


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
obehaglig
unpleasant, uncomfortable [obekväm]
en flodhäst
a hippo (hippopotamus)
jag band
I bound, I tied / I bandaged, I rolled bandage
att inrätta
to establish, to found (a.i)
taskigt
lousy, shitty (t)
samtalet
the call, the conversation [konversationen]
ni övertygar
you (pl) convince [övertalar]
Nyfiken på yoga i allmänhet?
Curious about yoga {in general}? (i.a)
vi band oss
we committed ourselves
de misstänkta
the suspects
bilen framför oss
the car in front of us, the car ahead
orädda
unafraid, fearless (pl)
de laddar om
they reload
petiga
picky (pl) [kräsna, kinkiga]
jag ger mig på honom
I assault him (j.g.m.p.h)
en karl
a man, a bloke (k) [kille]
en lärarinna
a woman teacher
nöjet
the entertainment, the pleasure
relaterad
related
att tämja
to tame
utomjordingar
aliens
fotgängare
pedestrians
en tillställning
a social event, a gathering (t)
radie
radius
vad har det att göra med det?
what does it have to do with it?
jag struntar i den här rean.
I do not care about this sale. [bryr mig inte]
överlägset
superior, outstandingly good (ö)
jag tröstar honom
I comfort him
i sträck
in a row [i rad]
knölar
lumps
Ärligt talat är jag nöjd med kvällen
To be honset, I am pleased with the evening / Frankly, I am pleased with the evening
du måste ta hänsyn till detta
you must take this into consideration; you must take this into account
de kastar ut
they throw out (d.k.u)
jag har en tid vid 10-tiden
I have an appointment at 10 o'clock [klockan 10]
en plåga
a torture, a pain [tortyr]
jag fällde
I brought down, I caused smt to fall
omgivningen
the surroundings, the environment
vi stöttar
we support, we backup (to keep from falling) (s) [stödjer]
en stötta
a support, a backup (s) [ett stöd]
vardaglig
everyday, routine [daglig]
oanvändbart
unusable, useless
oanvändbar
unusable, useless
användbart
helpful, useful [hjälpsamt]
onödig
unnecessary
en förgiftning
a poisoning
jag riktar
I direct, I aim
en benämning
a name, a term (b) [ett begrepp]
beloppet
the amount (money)
förorten
the suburb
kunnig
knowledgeable, knowing
en respons
a response, a feedback (lånord)
att framföra
to introduce, to deliver, to present (a.fr)
en kontext
a context [ett sammanhang]
löftet
the promise
syften
purposes
att fritera
to deep fry
jag vågar påstå..
I dare to say..
försäkra dig om att..
make sure that.. / ensure that.. [se till, säkra]
ett gott råd
a good advice
genren
the genre
den röda tråden
the Red Thread
vi klargjorde
we made it clear, we clarified
att komma ikapp
to catch up (a.k.i)
det är trist
it is sad [det är tråkigt]
har du kvar den?
do you still have it?
jag vill försäkra mig om att..
I want to assure myself that..
vi utrymmer
we evacuate [evakuerar]
I så fall är jag intresserad
In this case, I am interested
jag närmade mig
I approached
närma dig!
approach! (n.d)
Felsäkert läge
Safe mode
att pröva på
to try out (a.p.p)
friterad
deep-fried
att rekrytera
to recruit
att evakuera
to evacuate [utrymma]
pilen
the arrow
en ras
a landslide [ett jordskred]
periodisk
periodic
en besättning
a crew (e.g. ship crew)
ära
honor, glory (ä)
att beröra
to concern, to affect (a.b) [bekymra]
berörd
concerned, affected (nån) (b) [bekymrad]
en rengöring
a cleaning, a clean-up
ett andetag
a breath (e.g. take a deep breath)
pessimistisk
pessimistic
radien
the radius
att tolka
to interpret
urkopplad
disconnected
en föreställning
a show, a performance [en show]
en attraktion
an attraction (a turist attraction or between ppl)
äventyret
the adventure
att trampa
to pedal (e.g. en cykel) / to tramp, to stamp (heavily)
ett skrik
a scream
att koppla ur
to disconnect [koppla ifrån]
medborgarskapet
the citizenship
att avkoppla
to relax (a.a)
var någonstans?
where? (v.n)
läskigt
creepy, scary [skrämmande]
trycket
the pressure
jag vägrade
I refused (j.v)
drag
features