Level 145 Level 147
Level 146

7401 - 7500


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
symmetrisk
symmetrical
en gest
a gesture / a gesture as hand motion
en gåta
a mystery, a riddle
i sikte
in sight, into view
ingenting kommer att hända honom
nothing will happen to him
i häktet
in custody
överallt annars
anywhere else, everywhere else
att komma av sig
to have a blackout, to forget / to not be continued (a.k.a.s)
älvar
rivers (i Scandinavien)
förslaget
the proposal, the suggestion
förslagen
the proposals, the suggestions
det rinner
it flows, it runs (vätska)
du piskar
you whip
vi somnar
we fall asleep
de roterar
they rotate
jag förvirrar
I confuse
hon lockar
she attracts [attraherar]
hon ryter
she roars
de snackar
they chat, they talk
hon beskriver
she describes [redogör för]
hon återkommer
she gets back, she returns (e.g. hon ~ till dig) [återvänder]
det skyddar
it protects
de förändrar
they change / transform [omvandlar, förvandlar]
jag utbildar
I educate (u)
vi fördubblar
we double (smt)
vi byter om
we change (clothes)
han återanvänder
he reuses / he recycles [återvinner]
ni suger
you (pl) suck
hon jämför
she compares
vi betonar
we stress / we emphasise
vi friar
we acquit
du passerar
you pass (by) (d.p)
jag eldar
I light a fire [tänder]
de befolkar
they populate
han oroar sig
he worries (refl.)
ni invandrar
you (pl) immigrate
du stiger upp
you get up [du går upp]
jag tolkar
I interpret
det sänds
it is broadcasted (verb)
han dröjer
he hesitates [tvekar] / he takes time (he's delayed)
vi överklagar
we appeal (domstol)
du ansluter
you connect, you link, you plug in (d.a) [anknyter]
ni organiserar
you (pl) organise
leken
the game, the play [matchen, spelet]
utsvultna
starving (adj.) (pl)
ifall jag inte kan laga den..
if I can't fix it.. [fixa, reparera]
titta på magin
watch the magic
det råder ingen tvekan om att..
there is no doubt that.. [det råder inget tvivel om att]
det gör mig galen
it drives me crazy (it makes me crazy)
för stunden
for the moment, right now (f.s)
passa bollen!
pass the ball!
att ladda på
to top up, to load (e.g. telefonabonnemang)
du övertalade mig verkligen inte
you really didn't convince me [övertygade]
bönen
the prayer
det är inte tillräckligt bra
it isn't good enough [det är inte bra nog]
det är inte bra nog
it isn't good enough [det är inte tillräckligt bra]
att läsa noga
to read closely, to read carefully [noggrant]
han har fallit
he has fallen
mitt permanenta tillstånd
my permanent permit
mitt tillfälliga tillstånd
my temporary permits
De strävar efter att ringa..
They strive to call ..
investeringar
investments (e.g. penningplacering)
att lindra
to relieve, to ease (e.g smärta)
ingefära
ginger
jag återvinner
I recycle [återanvänder]
vetenskapligt
scientific, academic
skottlossning
gunfire, shootings
en förlängning
a lengthening, an extension (något fysiskt och tid)
att äga
to own, to possess
ni ägde
you (pl) owned
jag äger
I own
ansvaret
the responsibility
att avse
to refer, to refer to (a.a)
att vända
to change direction, to turn (smt)
att vika
to fold
att gripa
to arrest, to seize (a.g)
att hugga
to chop, to stab (a.h)
vi hann göra det
we had time to do it
att knyta
to tie
du steg
you stepped, you increased, you rised (d.s)
en motståndare
an opponent
ego
ego
att förändras
to change (sig själv)
inifrån
from inside
indisk
Indian (adj.)
nationell
national
det är inte så farligt
it's not that bad [dåligt, illa]
du vänder dig
you turn (your self)
en skidresa
a ski trip, a ski holiday
i följd
consecutive, in a raw (i.f)
strävan
ambition, striving [ambition]
insikt
understanding, realization / knowledge (i) [en inblick]
att försvaga
to weaken, to impair
integritet
integrity
att bevisa
to prove
ett handlande
an action / a behavior [ett beteende] / a trade, a buisness
en återhämtning
a recovery
en själ
a soul, a spirit [en ande]
själen
the soul
att bekräfta
to confirm