Level 147 Level 149
Level 148

7601 - 7700


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
insatser
actions, operations / efforts (i)
att avlida
to die, to decease [dö, omkomma]
att bekymra
to worry, to be concerned [oroa]
märken
brands, labels
en linbana
a cable car
kokta ägg
boiled eggs
en grad
a degree (e.g. tempratur)
han begravde
he buried
en sannolikhet
a likelihood, a probability [en möjlighet]
tolerans
tolerance
en nerv
a nerve
immunförsvaret
the immune system [immunsystemet]
immunsystemet
the immune system [immunförsvaret]
en bröstvårta
a nipple
en skärgård
an archipelago
en önskning
a wish [önskemål, önskan]
ett uppslagsverk
an encyclopedia [en encyklopedi]
en encyklopedi
an encyclopedia [ett uppslagsverk]
en världskarta
a world map [en atlas]
en atlas
a world map [en världskarta]
ett hänglås
a padlock
matte
math (slang)
Var försiktig!
Be careful!
Hursa?
Huh? (informal)
Vad sysslar du med?
What do you busy yourself with? (informal)
Se upp!
Watch out! (look up!)
Sov sött
Sleep sweetly (to children or your loved one)
en åklagare
a prosecutor
lösningar
solutions
mild
mild, gentle (m)
hon kopplar av
she relaxes (h.k.a)
de dör
they die
hon solade
she sunbathed
han simmade
he swam
hon sjöng
she sang
magisk
magical
att avsluta
to complete, to finish, to end (a.a)
en italienare
an Italian
italienare
Italians
fransmän
French people, Frenchmen
klassisk
classic
förrätter
starters, entrees
kylen
the fridge [kylskåpet]
du skulle ha dragit
you would have pulled
de har lagt sig
they have gone to bed (they have put themselves)
Jag kände inte igen dig
I did not recognize you
han har burit det
he has carried it
hon skulle ha skrikit
she would have screamed
ett hörn
a corner
skämtet
the joke
ett lamm
a lamb
han rev
he tore down, he demolished (e.g a building) / he scratched (w. nails)
att fly
to flee, to escape [rymma]
att svälta
to starve / to make someone starve
att rinna
to flow, to run (vätska)
att rida
to ride (horseback)
att skina
to shine, to glow
att pipa
to beep
utbildad
educated, trained [allmänbildad]
att laga
to fix (a.l)
kriminalitet
criminality, crime [brottslighet]
De rakar sig
They shave themselves
ett rådhus
a townhall
ansökningar
applications (written requests)
mödrar
mothers [mammor]
saxar
scissors (pl)
en ansökning
an application (a written request)
marker
grounds, lands
kjolar
skirts
Tornet lutar
The tower leans
ett bakhåll
an ambush
ett gift
a poison
en slöja
a veil
ett mellanbarn
a middle child
Min livserfarenhet
My life experience
Jag är mycket förtjust i dig
I am very keen on you [sugen]
Smäll inte i dörren!
Don't slam the door!
våldet
the violence
religionen
the religion
ett spöke
a ghost
Det är allt som finns att säga om det
That is all there is to say about it
eftermiddagar
afternoons
femton affärsmän
fifteen businessmen
Jag ska resa till Amerika i höst
I will travel to America {in the (coming) fall}
du hycklar
you play the hypocrite
Vilket väder vi har!
What a weather we're having! (positive or negative)
Regnar det ute?
Is it raining outside?
Lugnet före stormen.
The calm before the storm.
en snöflinga
a snowflake
Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
There's no bad weather, only bad clothes.
Hur många grader är det ute?
How many degrees is it outside?
en bris
a breeze
Kläder efter väder.
Clothes after weather.
en väderprognos
a weather forecast
en luftfuktighet
a humidity
söder om
south of..
väster om
west of
öster om
east of
norr om
north of..
Vi har träffats förr
We have met before [mötts]