Level 148 Level 150
Level 149

7701 - 7800


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regioner
regions
en undervåning
a ground floor
en isbitslåda
an ice cube tray [en istärningslåda]
ett uttal
a pronunciation [en brytning]
Han har otur idag
He has bad luck today
Vi måste skynda oss
We have to hurry
Vad läser du för bok?
What book are you reading?
Varför ljög du?
Why did you lie?
Bankerna är stängda
The banks are closed
sopor
trash (pl) [avfall, skräp]
att bryta ett löfte
to break a promise
ett myggbett
a mosquito-bite
att ta tag i det här
to deal with this (a.t.t.i.d.h)
han ramlade omkull på gatan
he fell {over/down} at the street
en lögnare
a liar
berättigad
entitled (has the right)
en kvot
a quota
palestinier
Palestinians / a Palestinian
det brister
it bursts
en gäsp
a yawn
en sänkning
a decrease, a lowering [en minskning]
vilt
wild
framgångsrik
successful [lyckad]
en syrier
a Syrian
ni ifrågasätter
you (pl) question, you (pl) disbelieve
tuta!
honk!, horn!
på sista tiden
recently, lately (p.s.t) (sista)
jag tycker mig..
I find myself.. / I believe I..
jag beklagar verkligen
I am really sorry (for someone else's pain)
en älsklingsmat
a favorite food
att rusa ut
to rush out
den jäkeln
(that) son of a bitch
hon bjöd honom
she invited him
jag låser upp
I unlock
färgglatt
colorful
en höft
a hip
erbjudandet
the offer, the deal [dealen]
ända
the whole way, all the way [hela vägen]
syrier
Syrians
maskar
worms
instabil
unstable [ostadig, ostabil]
en valuta
a currency
en surfplatta
a tablet (like iPad) [en platta]
en nagelklippare
a nail clipper
Utan tvivel
Without question [utan tvekan]
en tår
a tear
designer
designers
en designer
a designer
en matta av len ull
a rug of soft wool [mjuk]
en spion
a spy
ett staket
a fence [ett stängsel, ett plank]
Jag slet ut mina skor
I wore out my shoes
en bekant
an acquaintance
bekanta
acquaintances
alla
everyone, everybody
alla slags patienter
all kinds of patients [alla sorters patienter, alla typer av patienter]
tolv delat med fyra är lika med tre
twelve divided by four equals three [tolv delat med fyra blir tre]
Jag är van vid att köra bil
I am used to driving a car
juridik
law (yrket)
en isbit
an ice-cube, a piece of ice [en istärning]
Där är det.
There it is.
typer
types
hemsk
horrible, terrible (h) (e.g. a terrible film)
det gick av
it broke (got broken) (d.g.a)
ut-och-in
inside-out (turned inside-out)
en gång för alla
once and for all
en skatt
a treasure
en löpare
a runner
seder
customs, habits (traditional habits)
en drake
a kite / a dragon
zoot
the zoo
japanska
Japanese (språk)
luftföroreningar
air pollution (air pollutants)
det skiter jag i
I don't give a shit (I shit in it)
hon hänvisar till..
she refers to.. (h.h.t)
inställning
attitude, approach (e.g. a positive attitude to a proposal) (i)
avlägset
faraway, far, distantly [fjärran]
att halta
to limp
sarkasm
sarcasm
kritisk till
critical to (som har kritik mot något)
skinn
skin [en hud]
en sträcka
a distance [ett avstånd, en distans]
stillsam
quiet (e.g. quiet life) (s)
upptagen
busy / taken (e.g. en plats)
jag tinar
I thaw
sudanese
Sudanese
du skivade
you sliced
det är igång igen
it is up and running again
ett deltidsjobb
a part-time job [ett deltidsarbete]
jag föredrar pasta framför pizza
I prefer pasta {rather than} pizza (f)
Säg vad vi ska göra härnäst
Tell us what to do {next} (h)
i fara
in danger
ingen annanstans
nowhere else
hungern
the hunger
en jakt
a yacht
lagning
cooking (l)
blödning
bleeding
ätpinnar
chopsticks
en arrogans
an arrogance