Level 149 Level 151
Level 150

7801 - 7900


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Syrien
Syria
integriteten
the integrity
en toffel
a slipper
sträck på dig!
stand up straight!, straighten up! [ställ]
jag vet hur det känns
I feel you (I know how it feels)
jag släppte taget
I let go (j.s.t) (past)
jag är bakis
I have hangover, I'm hungover
de stänkte
they splashed [skvätte]
allmänt
in general (a)
projektet
the project
grekiska
Greek (lang)
att skriva på
to sign in, to subscribe
ett lexikon
a dictionary (l)
han vikarierar
he stands in, he substitutes
gravida
pregnant (pl)
en plastikoperation
a plastic-surgery
ta inte illa upp
no offense / don't be offended
du ger med dig
you give in (e.g. to your child)
hon slår in
she wraps up
att gå av
to break (get broken) (a.g.a)
att skörda
to harvest, to reap
en tillfällighet
a coincidence, a chance [ett sammanträffande]
en änkling
a widower
slö
dull (e.g. en kniv)
ett slukhål
a sinkhole
tillsagd
told (adj.) (e.g Du blev ~ att stanna på skeppet)
du trakasserar
you harass, you bully [mobbar]
jag klistrar
I paste, I stick, I glue [limmar]
de försäkrar
they assure, they insure (d.f)
vi smörjer
we grease, we lubricate
jag underhåller
I amuse, I entertain / I maintain
vi lagrar
we store [förvarar]
vi uppfostrar
we raise (a child) (v.u)
vag
vague [oklar]
ett tag
for awhile (up to a couple of months)
naturligtvis
of course, naturally
ett utrymme
a space, a room, a scope
Låt mig säga det på ett annat sätt
Allow me to say it another way
en sovsäck
a sleeping bag
ett gäng
a gang
en magi
a magic
en vampyr
a vampire
en vapenvila
a truce ; a cease-fire [ett eldupphör]
en pirat
a pirate
en magiker
a magician [en trollkarl]
en legend
a legend
ett svärd
a sword
en myt
a myth
en pilbåge
a bow [en båge]
en armé
an army
en munk
a monk
utbildningar
educations [undervisningar]
Vad är 5 gånger 5?
What is 5 times 5?
obekväm
uncomfortable [obehaglig, besvärlig]
Jag vet inte exakt
I don't know exactly
Och däri ligger problemet
And therin lies the problem
Det var allt för nu
That is all for now (It was all for now)
Det låter som om..
That sounds like..
Min fru påpekade att
My wife pointed out that
Hur dags vaknade du imorse?
What time did you wake up this morning? [vilken tid]
en sjal
a shawl, a scarf (women's)
jag grubblar
I ponder; I think deeply [funderar]
Till slut kom han hem
He eventually came home [Han kom hem till slut]
de avrättar
they execute, they put to death
de erövrar
they conquer
på hösten
every fall, in falls, in (the) fall
går det att..?
it is possible to..? [är det möjligt att]
sedan sist
since last time
sluttningen
the slope, the hillside [backen]
konstgjord
artificial
jag strök
I wiped, I stroked (e.g. I wipe the sweat from my forehead) / I ironed (j.s)
en änka
a widow
sliten
worn out
ett samtalsämne
a topic of conversation
ogjort
undone
tvärt
suddenly [plötsligt]
kapitlet
the chapter
angränsande
adjacent [intill]
tillvaro
existence, being
självklarhet
obvious, for granted (s)
Jordanien
Jordan
mitt i natten
in the middle of the night [I mitten av natten]
han sökte sig till
he made his way to..
ju mer jag läser om det desto mer intresserad blir jag
the more I read about it the more interested I become
att sätta press
to put pressure
att utlösa
to trigger, to start off
en ställning
a position / a status / a score [en position]
representativ
representative (adj.)
följder
impacts, effects [effekter]
ett förlopp
a course of event
aktörer
actors, players (e.g. sides of a conflict) [parter]
ni rättfärdigar
you (pl) justify
titeln
the title [rubriken]
att droppa
to drip
nätverket
the network
mesig
wimp, sissy
nyttan
the advantage, the benefit, the utility (n)
fläktar
fans (blow air)
adaptrar
adapters
i själva verket gör han ingenting
in fact, he doesn't do anything (in fact, he does nothing)