Level 151 Level 153
Level 152

8001 - 8100


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att maximera
to maximize
jag sportar
I do sport (loan-word)
hurdan..?
what kind of ..? / how..? (e.g. what's she like as a teacher?)
de framställer
they produce, they manufacture (d.f)
det åstadkommer
it causes, it provides (d.å)
att omvandla
to transform [förändra, förvandla]
det visade sig att..
it turned out that..
hurdan är hon som lärare?
what's she like as a teacher? [vad, hur]
svårt att tro
hard to believe
du är jobbig
you are annoying [irriterande]
sladdar
cords, cables, wires (s)
hon iakttar
she observes, she notices, she watches (h.i)
en fasad
a facade, a frontage
en älskarinna
a mistress
jag svalde
I swallowed
en blixt
a lightning / a flash, a burst of light
ett fjäll
a mountain (those between Sweden and Norway, above the tree line)
stödjande
supportive, supporting
en troende
a believer
att hämnas på
to revenge on.. [ge igen]
hon hämnades på
she revenged on..
såväl troende som sekulära
both believers and secular [både]
håll mun!
shut up! [håll käften]
jag messar
I send SMS
slöjor
veils
jag tycker synd om dem
I feel sorry for them
jag kylde
I cooled (sth), I chilled (sth) (j.k)
att kyla
to cool (sth), to chill (sth) (a.k)
du petar
you poke
du framlägger
you present, you put forward (d.f)
ett streck
a dash, a hypen, a line [ett bindestreck]
Sug min kuk
Suck my dick
Åh, jag glömde nästan att..
Oh, I nearly forgot that..
Det är inte ett så stort problem
That isn't such a big problem
en synpunkt
a point of view [en åsikt]
Det var en gång..
Once upon a time.. [för länge sen]
Säkert, varför inte?
Sure, why not? [visst]
en dal
a valley
förhållanden
relationships / ratios
att gräva
to dig
boxning
boxing
bowling
bowling
holländsk
dutch (adj.)
en kalender
a calendar
sydost
south-east
en bagare
a baker
Brasilien
Brazil
en spindel
a spider
leran
the clay / the mud
lera
clay / mud
en verktygslåda
a toolbox
ett tangentbord
a keyboard
en segling
a sailing
kinesisk
chinese (adj.)
en musmatta
a mousepad
en slaktare
a butcher
ett garage
a garage (place for parking the car)
en nål
a needle
Vad är det för väder idag?
How's the weather today? (för)
vad har du för telefonnummer?
what's your phone number?
Det känner jag inte igen
I don't recognize it [jag känner inte igen det]
tysk
german (adj.)
Grekland
Greece
en källare
a basement
en slips
a tie
Bara till en viss gräns.
Only up to a certain point.
Jag hoppas att det bara är en fråga om tid.
I hope that it is only a question of time.
Trots att..
Even though..
Om jag inte har fel
If I am not wrong.. [om jag inte misstar mig..]
Skulle du kunna säga mig..?
Could you tell me..?
seriöst
seriously (s)
Jag antar att...
I assume that...
För min del..
As far as i'm concerned.. (for my part..)
Jag är inte säker på om..
I am not certain whether..
Som du redan vet..
As you already know..
Det är en fråga om tycke och smak.
That is a matter of opinion. (it's a question of opinion and taste)
Jag sa det av misstag!
I said it by mistake!
Jag har min egen åsikt om det, men...
I have my own opinion on it, but...
Onekligen är det sant, men...
Admittedly that is true, but...
den andra i tionde
the 2nd of October (ordinal number style) [oktober]
den elfte i nionde
the 11th of September (ordinal number style) [september]
två sidor av samma mynt
two sides of the same coin
en miljard
a billion, a milliard
för hundrade gången!
for the hundreth time!
1800-talet
the 19th century
mellan fyra ögon
private conversation with two people (between four eyes)
i elfte timmen
at the last moment (using #11)
1700-talet
18th century
tusentals
thousands
det var en annan femma!
that was something else! (#5)
på nolltid
in zero time, in almost no time
trekvart
three quarters [tre fjärdedelar]
cool
cool (loan-word)
det tror jag också
I think so too
det tror inte jag
I don't think so
du då?
how about you? [själv då?]
det tror inte jag heller
I don't think so either
du är ett geni!
you're a genius!
hon är fantastisk
she's fantastic
en flock får
a herd of sheep