Level 153 Level 155
Level 154

8201 - 8300


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
o dyl
etc. / and the like (o.d)
flörtig
flirty, flirtatious
de som är framme
those that are at the front
de som är bak
those that are behind ; those that are at the back
ofarliga
harmless (pl) [harmlösa]
det krympte
it shrank
skärpt
sharp / bright, smart (s) [smart]
ett påhitt
a fiction, a fabrications
en stalkare
a stalker
uthållig
sustained, sustainable (u)
att skippa
to skip (loanword)
en farförälder
a grandparent (paternal)
mörkröd
dark red
jag tycker faktiskt om det här
I actually like this
en hundvalp
a puppy
ljusblå
light blue
fri som en fågel
free as a bird
en morförälder
a grandparent (maternal)
jippee!
yay!
det är klart!
of course! (It's clear!)
jaså, är det därför!
oh, so that's why!
här är det
here it is
kunden har alltid rätt.
the customer is always right.
hoppsan!
oops!
lugna dig!
calm down! [tagga ner!]
envis som en åsna
stubborn as a donkey
en giraff
a giraffe
en kiosk
a kiosk
handskar
gloves [vantar]
stövlar
boots
det är klart jag pratar engelska!
of course I speak English! (It is clear I speak English!)
hela min familj är här
my family is all here (my entire family is here)
joggningen
the jogging (sport)
Gud, vad hungrig jag är!
God, how hungry I am!
var är mina glasögon?
where's my glasses?
tjugo skåpbilar
twenty vans
ett blad
1. a leaf; 2. a sheet (of papper), a newspaper; 3. a blade (of knife)
en bit bröd
a piece of bread
Du måste gå genom den högra dörren
You must go through the right door
isig
icy
östra
eastern (plats)
Vilket vackert armband du har.
What a beautiful bracelet you have.
titta på den bilen
look at that car [den där]
Kan jag få notan, tack?
Can I get the bill, please?
en affärsman
a businessman
en bit godis
a piece of candy
på nedersta hyllan
on the bottom shelf
en stadskarta
a city map
jag bad om två öl
I asked for two beers
paraplyet
the umbrella
att låsa
to lock
en motorcykel
a motorcycle
shorts
shorts
över kullen
over the hill
tullen
the customs (travel)
De låg på bordet.
They were lying on the table.
plötsligt
suddenly
en regnrock
a raincoat
en advokat
a lawyer, an attorney
att dokumentera
to document
ha roligt och var försiktig
have fun and be careful
Jag sparar pengar till en resa.
I am saving money {for} a trip.
bären
the berries
en fabrik
a factory
en bärbar dator
a laptop
fastern
the aunt (paternal)
en glödlampa
a lightbulb
på samma gång
at the same time [samtidigt]
Det är dags att gå nu.
It is time to go now.
en trottoar
a sidewalk
en kam
a comb
Lilla Karin håller om sin nalle hela natten.
Little Karin {hugs} her teddy bear all night. [kramar]
hon höll med
she agreed with
Hon passade våra barn när vi var på semester.
{She took our kids} when we were on vacation.
en skådespelare
an actor
i taket
from the ceiling
Stäng av TV nu, det är lägg-dags.
Turn of the TV now. {It is bedtime}.
middag
noon (midday) [mitt på dagen]
en skådespelerska
an actress
tio sallader
ten salads
förbannad på..
furious about..
januari
January
en annan gång
another time
Det är allmän kunskap att jorden är rund.
It is {common} knowledge that the earth is round.
hur länge har ni varit här?
{how long} have you (pl.) been here for? [hur lång tid]
förbjudet
forbidden
jag har bekräftat
I've confirmed
till vänster
to the left
en väninna
a friend (female)
att glöda
to glow
ett fat
a plate, a dish
Kom och lukta på blommorna.
Come and {smell} the flowers.
en skräddare
a tailor
den rosa väggen
the pink wall
ett blåbär
a blueberry
Elden glöder fortfarande.
The fire is still glowing.
en fotled
an ankle [en vrist]
tunnelbanan
the subway
Jag bodde utomlands ett tag.
I lived abroad {for awhile}.
ett björnbär
a blackberry