Level 157 Level 159
Level 158

8701 - 8800


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att donera
to donate [skänka]
att utgöra
to constitute (att ~ ett hot)
oron
the concern, the worry, the anxiety (o)
indier
Indians (från Indien)
indianer
American Indians
en indian
a American Indian
först till kvarn
first come first served
du kan sälja det för dubbla priset
you can sell it for double the price
onödigtvis
unnecessarily [i onödan]
att riva ut
to tear out
inte konstigt att..
no wonder that..
en inkomst
an income
jag lider
I'm suffering
hon log
she was smiling
ström
current (electric current), flow
strömmen
the current (electric current), the flow
han antyder
he implies, he hints, he indicates [hintar]
föreställningar
shows, performances [shower]
att teckna
to subscribe [prenumerera, skriva på]
grundlig
thorough, close
ta hand om dig!
take care!
det är ont om tid
time is running out [rinner]
rebeller
rebels [upprorsmän]
till dem båda
to both of them
inkommande
incoming, ingoing (e.g. mail server)
utgående
outgoing
jag söker mig till
I make my way to.. [jag tar mig till]
uppsättning regler.
set of rules.
att utgå från
to be starting from, to be based on
en förstärkare
an amplifier
horisontell
horizontal [vågrät]
ett vikariat
a temporary position (e.g substitute teacher)
ett minneskort
a memory card
uppblåst
bloated
effekt
power (elektricitet- Watt)
en guidning
a guidance
att avfärda
to dismiss, to cancel (data)
djup
depth
att köra om
to overtake (trafik)
att utvisa
to dismiss, to expel, to deport / to send off (sport)
bökigt
messy, troublesome (b) [besvärligt]
ett bemanningsföretag
an employment agency [ett bemanningsbolag]
en våldtäktsman
a rapist
storhet
greatness
du slopar
you discard, you abolish, you reject (d.s)
verifierat
verified (v)
djupet
the depth
att bocka för rutan
to tick the box, to check the box (data) [bocka i]
alldeles nyligen
just recently, most recently, very recently (a.n) [nyss]
tack på förhand
thanks in advance
att inboxa
to send a private massage (data)
att spamma
to spam (data)
jag skärper
I intensify, I sharpen (j.s) (e.g jag ~ kontrollerna..)
att bekänna
to confess
jag bekänner
I confess
att orsaka
to cause
att tjafsa
to bitch / to fight (slang)
datorn hänger sig
the computer stops responding ; the computer freezes [fryser, hänger upp sig]
hon har brutit..
she has broken..
det är igång
it is currently running (it's running)
att hänga ut någon
to shame someone, to do shaming to someone
vänligen..
please.. (v)
en hoj
a bike [en cykel]
en överbelastning
an overload
att återskapa
to recreate, to restore
en pryl
a gadget
omdömen
reviews, judgements, opinions [recensioner]
en finne
a pimple
ett team
a team (lånord)
att förtränga
to repress (t.ex feeling) [undertrycka]
mappar
folders
en inplantering
an implantation
skrivarn
the printer (slang)
På språng
On the go
en kompensation
a compensation [en ersättning]
det säkrar
it secures [tryggar]
att säkra
to secure [trygga]
vig
agile
rekommendationer
recommendations
misär
misery
laser
laser
belägg
evidence [bevis]
inställningarna
the settings
gränder
alleys
att torska
to get caught (slang)
rykten
rumors / reputations [anseenden]
regler
rules
mekanisk
mechanical
offret
the victim
offren
the victims
jag sa ju det!
I told you! [dig]
jag slängde iväg det
I threw it away
att gå tillväga
to proceed, to go about it (ללכת על זה) להתנהל
pålitligare
more reliable
en bisyssla
a sideline
pekplattan
the touchpad (data)
gemensamma mappar
shared folders (data)
det skulle kunna vara..
it could be.. / it might be ..
i de flesta fall..
in most cases..
skärmdumpar
screenshots