Level 158 Level 160
Level 159

8801 - 9000


198 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jag kommer att göra mitt bästa.
I will do my best.
du borde skämmas
shame on you (you should be ashamed) [skäms på dig]
att lämna tillbaka
to hand back, to return [ge tillbaka]
hon befallde
she commanded
rasistisk
racist
hjärnor
brains
omogen
unripe / immature
krockar
collisions
reklam
advertising, commercial
att baxa
to steal (slang) [sno]
att spöa
to beat with a whip (slang)
förmånlig
beneficial [nyttig]
att koppla in det i datorn
to connect it into the computer
att besikta
to inspect (e.g en bil)
allt annat
everything else
att tanka över
to fill up (e.g filer till dator) (slang)
att göra nytta
to be of use
i vilka fall?
in which cases?
betyget
the grade
Innehållsförteckning
Table of Contents
skruvar
screws
krångligt
difficult, hard, complicated [besvärligt, svårt]
Var bor du någonstans?
Where do you live?
vi kommer att reda ut alla de frågor som är oklara
{we will sort out} all the issues that are unclear
Vi tar reda på vad som finns i lådorna.
Let's find out what it's in the boxes. (We're finding out what's in the boxes)
vi letar reda på honom själva.
we locate him ourselves.
vi försöker leta reda på dina papper
we're trying to {locate} your paperwork
en lapplisa
a traffic warden, a meter maid [en p-vakt]
en undervisning
a teaching
jag berättade..
I told..
olönsamt
uneconomic
i början av nästa vecka
in the beginning of next week
jag lär vara hemma
It appears I get to stay at home (lär)
jag ringer upp dig om några minuter
I call you in a few minutes
jag skickar en offert på det
I'll send you an offer for it (I'm sending an offer for it)
att komma ner
to come down (e.g. efter droger)
kalendern
the calendar
boende
residents
att förakta
to despise
en polare
a buddy, a pal (slang)
roligt att se dig
good to see you
festen var fullständigt bizarre
the party was {completely} bizarre (often with negative context)
att ta itu med..
to face..
det går att komma in på Windows nu.
it is possible to enter Windows now. [möjligt]
jag kommer inte in på Windows
I don't come into Windows
delad
divided, split (d)
obegränsad
unlimited
förstärkarna
the amplifiers
en förskottsbetalning
an advance payment
då ska vi se!
let's see!
skuren
cut (adj.)
de har svultit
they have starved
då gör vi så
then we will do so
att promota
to promote (lånord)
det kvarstår
it remains, it continues (e.g utan ändringar) [återstår, förblir, finns kvar, står kvar]
tillsatt
added, engaged (t)
objektivt
objectively
att pilla
to tinker (apparater)
att behärska
to master
förstärkaren
the amplifier
att ta tag i sociala medier
{to grasp the} social media
valarna
the whales
valfritt antal..
any number of..
åter i lager
back in stock
jag är inte härifrån
I'm not from here
ett gränssnitt
an interface (data)
håll koll på ugnen!
keep an eye on the oven! / watch for the oven!
ett tecken
a sign, a character
tecknet
the sign, the character
att läsa
to study (subject) (a.l)
han är känd som den bästa advokaten i den här staden
he is known as the best lawyer in this town
han skällde på mig
he told me off, he yelled at me [skrek]
jag spände
I tightened, I tensed, I stretched (j.s) [sträckte]
att ge avkall på..
to give up.. (avkall)
att lägga upp
to add up, to upload (a.l.u)
jag yppar
I reveal, I expose [avslöjar]
artiklar
items, articles
portar
ports, gates
stavelser
syllables
lökarna
the onions
du är taskig
you're mean, you're nasty [elak]
rubbet
everything, the entire thing (r)
att puffa inlägg
to push up posts (data)
jag kvävdes
I choked, I suffocated
att ta PÅ dig ett sådant här uppdrag
to take upon yourself this kind of assignment
Jag tog inte ens en bild
I didn't even take one picture
ropa på hjälp!
call for help!
ropa på mig!
call me (call for me)
att läsa in
to load (data)
förfrågningar
inquiries, requests (f) [förfrågan]
sisådär
about, approximately, roughly (s)
humöret
the mood, the temper
pjäxor
ski boots
en dumhet
a stupidity
baggis
piece of cake (slang)
det strular
things aren't going very well (d.s) (slang)
att få till liv igen
to get back to life (e.g elapprater)
Stämmer bra
That is correct (s.b)
flackt
flat (motsats till brant)
Så det är därför jag är..
So that is why I am..
kan du Wifi lösenordet?
do you know the Wifi password (can you the wifi password?)
de är bäst
they are the best
vi är bäst
we are the best
att klara sig undan fartkameror
to get away speed cameras
du bor utanför stan
you live out of the city
iranier
an Iranian / Iranians
ett utlägg
an expense, an outlay (u) [en utgift]
en sajt
a site (lånord)
skötsam
well-behaved
ett föredöme
a model, an example [en förebild]
ett elavbrott
a power failure [ett strömavbrott]
benämningar
names, terms [begrepp]
Det mesta gjorde jag igår natt
Most things I did last night
Du kan se det inom många företag i Sverige och runt om i världen.
You can see it in many companies in Sweden and {around the world}.
Det var så lite så!
You're welcome! [du är välkommen, ingen orsak] (så)
att paxa
to reserve (slang)
flitiga
hardworking (pl), diligent (pl)
läkemedel
medicines [mediciner]
att utmärka
to mark out, to denote (a.u)
ett tempel
a temple
bjuden
invited [inbjuden]
en intervjuare
an interviewer
Det gynnar mig med
It gives me benefits with.. [nytta]
ett glas vatten
a glass of water
att ta slut
to run out, to end (a.t.s)
jag tog slut på alla mina pengar
I spent all my money [gjorde av, spenderade]
tjockleken
the thickness
löpande
continuing, ongoing (l)
en variabel
a variable
det innehar
it holds, it owns (d.i)
en ekvation
an equation
underhållet
the maintenance
fjärrstyrd
remote-controlled, distant-controlled
en bilaga
an attachment
ett grenuttag
a power strip
att distribuera
to distribute [fördela]
det tar större utrymme
it takes more space (data) [mer]
att komprimera
to compress
sjöarna håller sig frusna
the lakes remain frozen
att ladda ner det
to download it
jag klarade av det
I managed it, I did it
strulig
difficult, hard, complicated (s) [svår]
Förutom det som inte är bra.
Besides what is not good.
att jaga upp sig
to get upset (jaga)
att byta upp sig
to trade somthing for something better (a.b.u.s)
att sticka ut
to stand out
utan vidare diskussion
without further ado ; straight to the point
snarare tvärtom
if anything it's the other way round (s.t)
att passa på att
to take the opportunity to..
det stack ut
it stuck out
att stöta ifrån
to push aside, to repel
säg inte emot!
do not argue!
Jag gör mig redo att jogga
I'm getting ready to go jogging [jag gör mig i ordning för att jogga]
att tappa bort..
to lose (sth)
jag har nämnt det
I have mentioned it
snarare
if anything / rather / sooner
de sysselsätter
they employ [anställer, anlitar]
vi fastnade
we got stuck, we got cought
ett smicker
a flattery
fjärrstyrning
remote control (the action of remotly control something, e.g a computer)
skört
fragile (e.g person)
snåla
tight (moneywise), greedy (pl) [giriga]
ett däggdjur
a mammal
felaktig
incorrect, wrong, defect (f)
den rätta filen
the correct file
en urkoppling
a disconnection
rätt filer
right files
strömsparläge
sleep mode (computers- state kept in ROM)
vi är fast
we are stuck
en enkelriktad väg
a one-way road
jag åkte på fel sida
I went on the wrong side (e.g bil)
jag gick åt fel håll
I went in the wrong direction [åkte]
fasta priser
fixed prices
jag är tveksam till detta
I doubt it (I'm doubtfull to it)
att vinkla
to angle
än en gång..
once again.. [en gång till, ännu en gång]
relativt
relatively
otillgänglig
inaccessible
ett dröjsmål
a delay [en försening]
värdig
worthy, dignified
hjälpsam
helpful (only used to describe people)
att vikariera
to substitute
hur står du ut med ditt arbete?
how do you like your job? (hur står..)
att gå mot motsatt håll
to go the opposite way [åka]
På rakt motsatt håll
In the exact opposite way
att boka tid
to make an appointment
att förmedla ett budskap
to deliver a message (a.f.e.b)
att kamouflage
to camoflash
var ska jag vända mig?
where should I go? (where should I turn myself?)
en löpare
a runner
ett postnummer
a postal code
en verkan
an effect [en effekt, en följd]
kristna
Christian (adj) (pl)
vetenskapen
the science
vikt
folded
ett måttband
a measuring tape
att verifiera
to verify
varav
of which, which, including (v) (e.g På vägen kom två personer ~ en var tjock)